07.05.2005 00:00

Artúr 2005 – súťaž o pôvodný dramatický text pre deti a mládež

Bábkové divadlo Žilina a Divadelný ústav v Bratislave vyhlasujú druhý ročník súťaže pôvodných dramatických textov, divadelných hier, dramatizácií, kolektívnych diel, koláží a pásiem pre deti a mládež v slovenskom jazyku ARTÚR 2005.

Výsledky súťaže budú zverejnené na oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 10. 6. 2005 v Bábkovom divadle Žilina za účasti autorov a hodnotiacej komisie. Víťazný text bude ocenený finančnou odmenou 30.000,- Sk a inscenovaný v Bábkovom divadle Žilina v nasledujúcej sezóne 2005/2006.

Organizátori súťaže garantujú jej anonymitu. Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty /v strojopisnej úprave A4/ posielajte v troch exemplároch na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava. Obálku označte heslom ARTÚR 2005. Do obálky s textami vložte zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP a adresu trvalého bydliska.

Uzávierka súťaže: 1. 6. 2005!!!!!

Zdroj: bdz@stonline.sk

Autor článku: Informace z divadel