16.05.2019 09:44

ARTýden aneb 7 dní s uměním

Ve dnech 20. – 26. května 2019, se uskuteční již sedmý ročník projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby s novým názvem ARTýden, který pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

Cílem projektu je upozorňovat na bohatství a rozmanitost forem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby na území ČR, a to napříč žánry, úrovněmi i věkovými skupinami.

Vyzýváme Vás proto všechny, kdo… • zpíváte / tančíte / hrajete (si) / tvoříte; • malujete / kreslíte/ fotíte či filmujete; • pořádáte: o představení / koncert; o výstavu / promítání; o kurzy / semináře; o festival; o dny otevřených dveří; o performance uvnitř či venku v týdnu 20. – 26. května, PŘIDEJTE SE K NÁM!

PŘIHLASTE SE NA www.amaterskatvorba.cz nebo na facebookové stránce projektu. Po přihlášení bude Vaše akce zveřejněna na interaktivní mapě. Touto cestou bychom Vás rádi podpořili a pomohli s propagací akce za účelem zvýšení počtu aktérů či diváků. Registrovat – přihlásit – se mohou instituce, organizace, skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd., ale i jednotlivci.

BUĎTE VIDĚT!
Dokumentujte, točte a posílejte videa své činnosti! Fotografie a videa z příprav akce i její závěrečné prezentace zveřejníme na webu ARTýdne v rubrice Představujeme, vybrané oceníme.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Srdečně Vás také zveme na koncert, který tradičně v rámci ARTýdne pořádáme, letos se bude konat 23. května opět v sále Martinů na Pražské HAMU na Malostranském náměstí. V programu uvidíte ukázku tance Electric boogie Adama Chaloupky a Martina Pořízka, choreografii současného tance Mirky Eliášové s názvem Letíme! v podání chlapecké skupiny ZUŠ Klapkova Praha, scénické čtení souboru Popcorn Jarky Holasové s Jaroměře a vystoupení orchestru HRA JE TO pod vedením Lenky Pospíšilové, lektorky České Orffovy společnosti.
Pokud byste měli zájem přijít, pište na výše uvedenou adresu, míst už mnoho nezbývá…

https://www.amaterskatvorba.cz/

Autor článku: převzato z: http://www.amaterskascena.cz