22.09.2021 15:52

Asociace divadelních lektorů školí nové specialisty na práci s divadelním publikem

V této divadelní sezóně nabízí ADL kurz pro zaměstnance divadel a předmět na DAMU pro studenty napříč obory i fakultami. Reaguje tak na nedostatek kvalifikovaných divadelních lektorů a zvýšený zájem o práci s publikem ze strany divadel.

Během čtyř víkendových setkání budou mít kurzisté příležitost nahlédnout do tří lektorských oddělení: ND+ Národního divadla, Ateliéru Národního divadla moravskoslezského a Ateliéru 3D Jihočeského divadla. Kurz bude zakončen na Divadelní fakultě JAMU. Na programu jsou přednášky, workshopy, náslechy, návštěvy divadelních představení, diskuse nejen s divadelními lektory, ale také s odborníky z uměleckého, pedagogického i akademického prostředí.

Mezioborový seminář Úvod do práce s publikem vzniká ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky na DAMU. Frekventanti se budou  v průběhu celého akademického roku prakticky seznamovat s metodami, současnými trendy a vývojem lektorské práce u nás i v zahraničí. „Budeme společně navštěvovat divadla a analyzovat doprovodné programy, výstupem z předmětu bude vytvoření vlastního vzdělávacího programu ke konkrétní inscenaci. Divadelní lektor je především kreativní osobnost, která spoluutváří obraz dané instituce. Uplatnění zde mohou najít (nejen) absolventi divadlu blízkých oborů,” objasňuje koncepci předmětu i důvody k jeho otevření napříč obory divadelní lektorka a pedagožka DAMU Anna Hrnečková.

Těmito vzdělávacími aktivitami, které jsou realizovány s finanční podporou fondů EHP, Asociace motivuje studenty k zájmu o profesi divadelního lektora, podporuje rozvoj práce s publikem u konkrétních divadelních scén a navazuje na dobrou praxi zahraničních divadel, kde se vytváření prostoru pro dialog mezi divadlem a diváky věnují s úspěchem právě výkonní umělci.

Předsedkyně Asociace Daniela von Vorst doplňuje kontext a motivy vzniku vzdělávacích akcí:  „Jsme v kontaktu s divadly, která by se ráda intenzivně věnovala práci s publikem, ale nemají pro to vlastní kapacity. Práce například dramaturgů nemůže obsáhnout, ani suplovat profesi divadelního lektora, která je poměrně specifická.  Myslím si, že po letech, řekněme “guerillové” strategie pronikání nejrůznějších formátů práce s publikem do divadel máme za sebou řadu úspěšných projektů a dostatek zkušeností, které můžeme předávat a šířit dál.” 

Zájemci o kurz či mezioborový seminář se mohou přihlašovat prostřednictvím online přihlášek: Kontakt

PŘIHLÁŠKA na kurz pro zaměstnance divadel Základy divadelního lektorství

PŘIHLÁŠKA na mezioborový seminář pro vysokoškoláky Úvod do práce s publikem

Kontakt:
asociace@divadelnilektori.cz
+420 603 796 996

www.divadelnilektori.cz

Autor článku: Tereza Strmisková