12.11.2018 10:46

Asociace nezávislých divadel ČR (AND ČR) se stala jedním ze zakládajících členů European Association of Independent Performing Arts (EAIPA)

Evropská asociace nezávislých divadel byla oficiálně založena dne 1. 9. 2018. Asociace nezávislých divadel ČR (AND ČR) se stala jedním ze zakládajících členů.

European Association of Independent Performing Arts (EAIPA) zastupuje zájmy nezávislého divadelního umění. Zakládajícími členy jsou zkušené organizace a národní zástupci nezávislé scény z Rakouska, Bulharska, České republiky, Německa, Itálie, Rumunska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Maďarska.

Cílem asociace je zlepšení rámcových podmínek pro jednotlivé umělce, umělecké soubory, nezávislá divadla a další umělecké organizace, jakož i všechny profesní skupiny a infrastruktury spojené s tímto sektorem, jejich strukturální, sociální, právní, finanční, politické, organizační, umělecké a kulturní aspekty.

Agendou asociace bude kromě výše zmíněného také zvýšit povědomí veřejnosti o nezávislé divadelní scéně coby vymezující se síly na evropské umělecké scéně a viditelně ji na evropské úrovni zastupovat.

Prvním společným projektem je srovnávací studie financování nezávislé umělecké scény v Evropě, která byla představena v Mnichově dne 4. 11. 2018 v rámci mezinárodního setkání IETM (International network for contemporary performing arts) ve spolupráci s Festivalem „Politik im Freien Theater“ („Politika na scéně nezávislého divadla”) a Federal Agency for Civic Education (Federální agenturou pro občanské vzdělávání).
Následnou kvantitativní studií bude asociace podrobně analyzovat současnou situaci nezávislé evropské scény, která by se měla stát argumentačním nástrojem jejího významu coby hnací síly v živého umění na kontinentě.

„Taktéž naše doporučení pro evropský program financování Creative Europe v roce 2021, který je v současné době revidován, bylo zveřejněno již na začátku léta a setkalo se s velkou pozorností“ míní Kryštof Koláček, zástupce AND ČR v EAIPA.

Na setkání v Mnichově taktéž proběhla Valná hromada, která přijala za člena slovinskou asociaci, a zájem projevili organizace z Dánska a Islandu. Za AND ČR se setkání zúčastnil Kryštof Koláček a Jan Žůrek, 2. místopředseda AND ČR. Kryštof Koláček byl zvolen Valnou hromadou revizorem EAIPA na následující čtyřleté období. Oba se také zapojili do pracovních skupin asociace:

Národní a nadnárodní spolupráce mezi regiony (Jan Žůrek)
Rozšíření asociace (Kryštof Koláček)
Best Practice – získání nejlepších metod, postupů a procesů z jednotlivých členských zemí (Kryštof Koláček)

Kontakt:
AND ČR
Šárka Pavelková, výkonná manažerka
www.andcr.cz , E info@andcr.cz

Kontakt EAIPA (dočasný):
EUROPEAN ASSOCIATION OF INDEPENDENT PERFORMING ARTS
Gumpendorfer Straße 63B, AT-1060 Wien
eaipa@freietheater.at

Autor článku: Šárka Pavelková