29.08.2022 09:32

Asociace tanečních umělců zve na první veřejný seminář: Manažerský program Asana

Asociace tanečních umělců České republiky (ATU ČR), profesní organizace, která sdružuje taneční instituce a individuální umělce, pořádá v rámci projektu TANUM (TANeční UMění), jenž se zabývá těmi nejpalčivějšími současnými problémy tanečního žánru, první veřejný seminář na téma „Manažerský program Asana“. Seminář, který povede zkušený lektor Martin Kolda, je určen všem profesionálům v oboru tanec, kteří si chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti managementu, projektů a plánování práce v menším týmu. Workshop proběhne v úterý 30. srpna 2022 od 9 do 11 hodin v Domě tanečního umění v pražském Braníku (v učebně ve 2. patře).

Další semináře se uskuteční během podzimních měsíců a následujícího roku – budou se týkat aktuálních daňových zákonů, problematiky autorského zákona, duševního vlastnictví, fundraisingu, naučí, jak správně podávat daňové přiznání a jiné.

Projekt TANUM, který byl podpořen Norskými fondy, poběží až do konce roku 2023. Aktuálně v rámci projektu pracují členové rady Asociace tanečních umělců na dotazníkovém šetření za účelem zpracování prostorové a finanční analýzy potřeb v oblasti profesionálního tanečního umění, do které se zapojí postupně všichni zástupci baletních souborů v rámci příspěvkových organizací – divadel, a také zástupci nezávislých tanečních souborů v Praze.

Další klíčové aktivity projektu se zaměřují na zpracování analýzy a definici Statusu profesionálního umělce. V neposlední řadě pak na posílení dovedností a kompetencí jednotlivých členů Asociace tanečních umělců ČR formou již zmíněných webinářů, vzdělávacích seminářů a odborných workshopů (za účasti zahraničních expertů). K podpoře spolupráce členů Asociace tanečních umělců ČR a členů Strategického týmu z regionálních kulturních center a následné komunikaci s představiteli veřejné státní a regionální správy ČR bude sloužit právě nová komunikační online platforma TANUM.

Podrobnější informace o novém projektu najdete na webové stránce: www.atucr.cz.

Autor článku: Johana Mravcová