28.07.2022 16:31

Ateliér současného tance V. Knytlové: nové kurzy od září

Ateliér současného tance je otevřený všem, kteří chtějí poznávat a rozvíjet škálu výrazových prostředků svého těla v pohybu. Je založen na dvou základních pilířích. Má svou tvůrčí složku, kde hlavní nástroje práce tvoří pohybová hra a improvizace. Má také svou složku pohybově technickou, jejímž cílem je budování zdravého, mrštného, funkčního, hbitého a pohotového těla. Cílem je ale hlavně prožitek radosti z pohybu, z nově načerpané energie, relax ve skvělé uvolňující atmosféře.
Předchozí zkušenost s pohybem není ani překážkou, ani není nutná.

- Technická složka lekce je zacílena především na budování zdravého postoje těla a prováděného pohybu z hlediska fyziologického optima, kdy každému z účastníků je dopřán individuální přístup. Postupné citlivé posílení a protažení celého těla nás bude provázet každou lekcí.

- Tvůrčí složka lekce má za cíl prostřednictvím improvizace a hry „zvědomovat“ vžité pohybové stereotypy a nabourávat je, ideálně také obohacovat o další možnosti vlastního pohybového projevu z hlediska jeho kvality. Například práce se škálou napětí v těle, ostrostí, rytmem, prostorem, s tématem improvizace a možnými cestami jeho zpracování, s možnostmi interakce a kooperace s ostatními lidmi ve skupině.

- Součástí každé lekce je závěrečná relaxace.

- Referenčními technikami, ze kterých lektorka ve své osobité práci vychází, jsou především kontaktní improvizace a jóga. Je tu však celá řada dalších významných inspiračních vlivů a zdrojů odrážející její dlouholetou profesionální pedagogickou, performerskou i choreografickou činnost.

určeno dospělým od 18ti let
každé úterý od 18:30 do 20:00 ve zkušebně Divadla Archa, Zlatnická 8, Praha 1
14 lekcí + první ukázková lekce
začínáme 20. září 2022
cena ateliéru: 4200 Kč
kontakt: spolek.mindmove@gmail.com

 

Autor článku: Pavla Haluzová