14.01.2008 00:00

Autorská tvorba Na blízko II.

PRAHA - Již druhý ročník festivalu autorského herectví se uskuteční v Malém Nosticové paláci na Kampě od 15. do 18. ledna 2008.

Od úterý do pátku je možné vstoupit do světa autorského divadla a shlédnout, kudy se dnes ubírá tento svébytný typ tvorby.. Festival je pozváním nejen k nahlédnutí do zákulisí netradičních způsobů hry a herectví, rozvíjených na Katedře a autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) DAMU, ale také k vlastnímu ozkoušení si psychosomatických disciplin studovaných na KATaP v rámci otevřených dílen vedených interními pedagogy.

Dramaturgický koncept sestává z odpoledních, veřejnosti otevřených seminářů. Představí se dílna Dialogického jednání, Pohybu a hry s maskou, dílna Autorského čtení, kde si účastníci sami mohou zkusit přečíst vlastní texty za komentáře prof. Vyskočila a dalších. Po dílnách následují ukázky ještě nehotových scénických tvarů studentů, večer pak prezentace autorských představení jak studentů, tak pedagogů (Přemysl Rut, Michal Čunderle, Jarka Pokorná). Na středeční večer jsou přizváni hosté - vypravěči z Polska - J. Kaczmarek a G. Cibulski s představením Bluesové příběhy a Jacek Halas s dziadovskými baladami pod titulem "Hodiny odbíjí." . V pátek bude u kulatého stolu řeč o pedagogických zkušenostech s vedením disciplin KATaP mimo jejich domovské prostředí, a diskuse o shlédnutých představeních celého festivalu. V rámci festivalu se uskuteční též výstava knižních ilustrací Veroniky Hrčkové. Vše završí společný závěrečný večírek.

Pojem autorské herectví vyjadřuje alternativu k tradičnímu interpretačnímu způsobu herectví, které bývá běžné v kamenných profesionálních divadlech.. Pojmem autorství pak máme při zdejším studiu na mysli výchovu k autorské osobnosti, k autorskému a tedy zodpovědnému postoji nejen na jevišti. Nejde o to "vychovat herce", ale o studium "skrze herectví", tedy díky různým disciplínám vést studenty k osobitému projevu, nalézt a rozvíjet jejich vlastní talent, a ten nemusí být vždy jen divadelní... Díky takovému konceptu se na katedře potkávají lidé z rozličných oborů, ať již uměleckých čí zdánlivě s uměním zcela nesouvisejících. "Festival je tak příležitost uceleně shlédnout tvorbu vznikající při katedře, představit ji širší veřejnosti, společně ji reflektovat, tedy vést o ní řeč. Vedle studijní příležitosti je to samozřejmě také příležitost společenská," řekla k chystanému festivalu jedna z organizátorek Michala Pohořelá..

Katedru autorské tvorby a pedagogy (KaTaP) založil a donedávna vedl herec a spisovatel, prof. Ivan Vyskočil, který festival otevře svou dílnou Dialogického jednání, jednou z hlavních disciplín studia na Katedře autorské tvorby. Jde o praktickou experimentaci s elementárními principy hry, dramatické tvorby a nepředmětného herectví. Uskutečňuje se formou individuálních vystoupení jednotlivce v prázdném prostoru a v situaci "veřejné samoty" ( tj. před zraky druhých) a sleduje zákonitosti autentického, spontánního, jednání na veřejnosti.

Festival Na blízko II.
15.-18.ledna 2008
Malé Nosticovo divadlo nad Čertovkou (Kampa)
Nosticova 2a, Praha 1, www.malenosticovo.com

více info na:
tel.: 739 990 080
email: o.c@atlas.cz


PODROBNÝ PROGRAM PŘEHLÍDKY

ÚTERÝ 15.1.

13-16 h dílna dialogického jednání, vede prof.Ivan Vyskočil a jeho asistenti
Dialogické jednání, celým názvem "dialogické jednání s vnitřním partnerem", je psychosomatická disciplina, objevená a soustavně rozvíjená profesorem Ivanem Vyskočilem (od r. 1994 jako hlavní studijní téma na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU). Jde o praktickou experimentaci s elementárními principy hry, dramatické tvorby a nepředmětného herectví. Uskutečňuje se formou individuálních vystoupení jednotlivce v prázdném prostoru a v situaci "veřejné samoty" (před zraky druhých). Sleduje zákonitosti autentického, spontánního, inspirovaného jednání (chování a prožívání) na veřejnosti.

Zuzana Macáková: pokus

18-22 h Eva Čechová, Hana Malaníková: Boršč
Nekonečný seriál o lásce v papučích, díl osmnáctý.
Zveme vás srdečně na autorský pořad na pokračování, který z vyprávění a klauniád naživo skládaji Eva Čechová a Hanka Malaníková, absolventky KATaP. Sestry se vracejí na jeviště, aby rekapitulovaly své (i vaše) životy. Je potřeba udělat si pořádek ve vztazích s muži. (Tolik, tolik jich kolem je!) Je třeba pracovat! Pracovat na sobě. Přijďte si s námi zareflektovat!
Pohybová spolupráce: Zdenka Kratochvílová. Světla, zvuk: Helena Jirasková. Autor plakátu - Matěj Čech.

Přemysl Rut: Sen (scénické čtení s Markétou Potužákovou a Alexandrem Komlosim)
Hra s nápadem Václava Klimenta Klicpery, zatím ve stadiu čtené zkoušky. O tom, jak to bylo/nebylo. Za účasti Přemysla Ruta, Markéty Potužákové a Alexandra Komlosiho.

Tereza Durdilová, Danica Samuhelová: Hra
Beckettovská variace. Trojúhelník o lásce až za hrob a hlavně o svíčkové konstruují Danica Samuhelová a Tereza Durdilová.
Spolupráce: Hanka Malaníková, Zdeněk Durdil

STŘEDA 16.1.

13-16 h dílna pohybu - hra s maskou, vede Zdenička Kratochvílová
Pohybová výchova patří mezi základní studijní disciplíny na KATaP. Rozvíjením pohybové kondice lze vést k osobnostnímu a osobitému projevu, který k autorskému vyjádření na scéně neodmyslitelně patří. K vědomí těla v prostoru, rytmu může vést mimo jiné také práce s maskou. Dílnu vede Zdenka Kratochvílová, profesionální mimka, pedagožka KATaP. K účasti na této dílně je vhodné pohodlné oblečení.

Daniel Jenšík: pokus

18-22 h Irena Pulicarová: Být osudovou ženou
Rafinovaná textová koláž o mužích, ženách a životě s ženským, tedy inteligentním humorem a nadhledem.

HOST: Jacek Halas (PL): Hodiny odbíjí (Zegar bije)
Jacek Halas je absolventem Akademie výtvarných umění ve Varšavě, spoluzakladatel úspěšných folkových skupin, spoluautor mnoha uměleckých projektů. Zabývá se tzv. tancem korowodowym, tradicí potulných zpěváků, sleduje stopy tzv. dziadovských písní v živé tradici, v etnografických zápisech i domácích archivech. Zpěv doprovází hrou na tradiční nástroje potulných zpěváků, např. i na liru korbovou.

HOST: Jarek Kaczmarek a Gwidon Cibulski (PL): Bluesové příběhy (Opowiesci bluesowe)
"Hej lidé, slyšte příběh, který vás rozesměje a možná i zabolí. Vyprávění o blues, které se odehrálo v deltě řeky Visly...". Vyprávění, ilustrované hudebními kusy inspirovanými repertoárem klasiků blues: Roberta Johnsona, Big Billa Bronzyho, Buddy Gaye. Příběh Bolka "Bolo" Adamčíka z Tovární ulice, který se vydává tajemnou dálnicí hledat blues. Po cestě nachází klíč (přesněji klíček) k srdci lady C.C. De Ville, přežije bluesové zakletí v chatě Leadbelleho, odhalí prokletí Big Billa (kterému neodolá žádná žena), dojde až na dno města (nebo pekla), aby se doptal na vlastní předky, na vlastní tradici a kořeny. Zdalipak najde odpověď? Odpověď se ale nemusí skrývat vždy až na konci... Vystupují: Jarek Kaczmarek (vyprávění, kytara) a Gwidon Cibulski (zpěv, kytara, ngoni, harmonika, djembe)

ČTVRTEK 17.1.

13-16 h dílna autorského čtení, vede doc. Přemysl Rut, prof. Ivan Vyskočil
Seminář Autorské čtení je organickou součástí studia na KATaP. Dvakrát týdně mají posluchači možnost ve společenství studentů a pedagogů čtením ověřovat vlastní texty, diskutovat jejich možnosti, objevovat jejich nosnost. Přestože nejde v první řadě o literární kvality textu, ale o pěstování kondice k autentické práci a komunikaci s textem v situaci veřejného vystupování, ke kondici chápat se osobní osobité zkušenosti slovem, řečí a posléze koncipováním příběhu. Z mnoha textů určených původně ke studijním účelům, vznikají často tvary, někdy komposice, které obstojí i před běžnou veřejností a vedou studenty k četným veřejným autorským prezentacím. V cirka ročních intervalech vychází při KATaP sborník vybraných autorských textů.
Tato dílna je otevřená pro všechny zájemce, zvláště však pro ty, kteří chtějí přečíst vlastní autorské texty.

Zdeněk Durdil: Radio Kebrle (animovaný film)
Dobrodružný animovaný snímek režiséra Zdeňka Durdila vás nechá nahlédnout do pokoje důchodce a radioamatéra pana Jaroslava Kebrle. Podaří se jeho vnoučkovi, malému Janíkovi Kokešovi, zastavit vysílání štvavého rádia, které v pokoji nepřetržitě hraje?

18-22 h Monika Šonka: Maxim
Kdo je vlastně strýček Max?

Michal Čunderle: Vosa Marcelka
Scénické dobrodružství, které s knihou "Jak byla vosa Marcelka ráda, že je" podniknou Michal Čunderle a Jan Zich. Hudebně je tentokrát doprovodí Přemysl Rut. Z cyklu Brkola uvádí.

Jarka Pokorná: Víkend
"Zajímá mě, jak propojit divadelní hereckou zkušenost se studiem dialogického jednání, tedy nepředmětného herectví, a pedagogické propedeutiky na Katedře autorské tvorby. V představení Víkend zkouším číst, vyprávět a hrát své texty."

PÁTEK 18.1.

13-16 h Kulatý stůl o zkušenostech s aplikacemi studijních disciplín KATaP
Burza zážitků, zkušeností a otázek: Jak se učí disciplíny KATaP na jiných pracovištích, v jiných institucích, v odlišných podmínkách? Jak dosáhnout porozumění tam, kde se mluví jiným "jazykem"? Co si o principech studia a jeho obsahu myslí "nezasvěcení"? Jak nejlépe předat smysl toho, oč jde? A o co vlastně jde? K diskusi u kulatého stolu jsou přizváni interní pedagogové KATaP, ale také absolventi či doktorandi katedry, kteří mají osobní zkušenost s vedením studijních disciplin KATaP mimo její domácí prostředí.

17:30 -20 h Společná reflexe festivalu a dílčích výstupů
Celý festival nemá být pouze zábavným produktem, ale také studijním materiálem i příležitostí k diskusi, reflexi práce a studia na KATaP. Chceme vystupujícím poskytnout zpětnou vazbu, která je důležitou součástí dalšího studia. Diskuse se zúčastní pedagogové i studenti KATaP, zvána je též zaujatá veřejnost.

od 20h
slavnostní zakončení festivalu, večírek

Zdroj: Cieslarová Olga, o.c@atlas.cz

Autor článku: redakce