27.07.2004 00:00

Bábkarská Bystrica 2004

XIV. ročník Medzinárodného festivalu slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a vybranými súbormi sveta Bábkarská Bystrica 2004 sa koná vo dňoch 10. - 15. 9. 2004.

ZÁŽITOK ZO STRETNUTIA s rôznymi formami a prejavmi bábkového umenia, bábkarskými technikami, divadlom masiek, tieňov a objektov, ktoré sú výrazom súčasného bábkového divadla v krajinách strednej Európy - Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko - a v pozvaných krajinách sveta - Francúzsko a USA.

BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2004:
Divadlo Loutek, Ostrava (Česká republika), Divadlo Líšeň, Brno (Česká republika), Farma v jaskyni, Praha (Česká republika), Divadlo Buchty a Loutky, Praha (Česká republika), Divadlo Drak, Hradec Králové (Česká republika), Divadlo ANPU, Praha (Česká republika), Bábkové divadlo Ciróka, Kecskemét (Maďarsko), Bábkové divadlo Kabóca, Veszprém (Maďarsko), Zsolt Sasz, Maďarsko, Divadlo Banialuka, Bialsko-Biala (Poľsko), Divadlo Baj, Pomorski Torun (Poľsko), Bábkové divadlo Wroclav (Poľsko), Arketal Cannes (Francúzsko), Centrum Bábkového umenia, Atlanta (USA), Slovenské štátné aj neštátné bábkové divadlá a skupiny

OTVORENÁ DIVADELNÁ ZÓNÁ V DIVADELNOM ŠAPITE, v ktorom si môže zahrať každý súbor a jednotlivec, ktorý cíti potrebu prejaviť sa divadlom.


Informácie o festivale, ako aj prihlášky na hranie v OTVORENEJ DIVADELNEJ ZÓNE môžete nájsť na webovej stránke Bábkového divadla na Rázcestí - www.bdnr.sk.

ATRAKCIE V DIVADELNÝCH STANOCH - koncerty, dobrá muzika, pohoda.
VÝSTAVA TRADIČNÝCH BÁBOK zo zbierok slovenského bábkára ANTONA ANDERLEHO

VIKEND DETSKEJ LITERATÚRY SPOJENÝ S PREZENTÁCIOU SLOVENSKÝCH VYDAVATELSTIEV PRE DETI A PREDAJOM KNÍH

AMERICKÉ DIVADLO NA FESTIVALE! CENTER FOR PUPPETRY ARTS, ATLANTA, USA FRANCÚZSKI HOSTIA Z ARKETALU, CANNES

NOVINKA FESTIVALU - CENY UMELCOM A TVORCOM V OBLASTI BÁBKOVÉHO UMENIA
- Cena diváka, v garancii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
- Cena Henryka Jurkowského pre umelcov/divadlá z krajín V4 prezentujúcich sa na festivale, v garancii Medzinárodného višegrádskeho fondu
- HAŠTERICA - Cena za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle, v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave a slovenským centrom UNIMA.

Program festivalu najdete v příloze ke stažení v rámečku vpravo.

Hlavní finanční partneri festivalu: Medzinárodný visegrádsky fond, Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj. Na príprave a podpore festivalu sa podieľajú mnohé kultúrne inštitúcie a úrady v meste Banská Bystrica alebo so sídlom v Bratislave.

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: ++421-48-412 55 13, 415 25 33, 415 30 23
Tel./fax: ++421-48-412 56 23
e-mail: bdnr@bdnr.sk  Autor článku: příspěvky veřejnosti