05.06.2002 00:00

Bauhaus Theatre Workshop

28. července - 24. srpna 2002, uzávěrka přihlášek 1. července 2002

Letos je workshop zaměřen na práci s městskými prostranstvími a "prolukami". Měl by zkoumat jak práce s tímto typem prostoru a uvnitř něj, mimo místa tradične vyhrazená ke kulturním produkcím, podněcuje nové způsoby vnímání a nové umělecké aktivity. Tento způsob práce spojuje tradici divadla na Bauhausu (vedl O. Schlemmer) a současných metod (butó, video, taneční improvizace). Workshop je určen hlavně tanečníkům, hercům, scénografům, hudebníkům a umělcům pracujícím s médií, ale je otevřeni zájemcům z jiných oborů.

Lektoři: Yoshi Oida (Paris) Kazuko Watanabe (Japan, Berlin) Susanne Weirich (Berlin) Yana Milev (Berlin), Leo Welzin (Amsterdam), Marie-Luise Lange (Berlin) u.a.

Cena 450 EUR zahrnuje školné a základní pracovní materiál.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 1. 7. 2002 na adresu: Bauhaus Dessau Foundation, Burghard Duhm, Gropiusallee 38, 06846 Dessau, Tel. +49 (0) 340 6508 237, Fax +49 (0) 340 6508 233, E-Mail: duhm@bauhaus-dessau.de www.bauhaus-dessau.de

Autor článku: redakce