04.11.2011 11:23

Beethoven, Tolstoj a Janáček: poprvé na společném jevišti

Company ProART uvede 27. 11. 2011 v Divadle Rokoko v režii Martina Dvořáka evropskou premiéru nového multižánrového projektu „Beethoven-Tolstoj-Janáček: Kreutzer Sonata“. Předpremiéra se bude konat 20. 11. v Českém muzeu hudby. Projekt je inspirován třemi díly Beethovena, Tolstoje a Janáčka, která vznikla v různých časových obdobích a přesto pod stejným názvem: Kreutzerova sonáta. Představení současného tance bude uvedeno s živým hudebním doprovodem a mluveným slovem.

„Námět je fascinující už pro samotnou existenci tří témat ve třech dílech s jedním názvem. Lze u nich pozorovat časovou proměnu, určitý vývoj. 1803, 1851, 1923... Mým cílem je zpracovat je třemi různými choreografickými způsoby a přesto vytvořit jeden homogenní tanečně-divadelní celek,“ uvedl nezávislý tanečník, choreograf a umělecký šéf Company ProART Martin Dvořák.

Projekt bude uveden s živým hudebním doprovodem klavíru a houslí (Beethoven) a smyčcového kvartetu (Janáček). Prostřední část (Tolstoj) vychází z útržků originálního textu a jejich živé interpretace. „Ke každé z částí bude použit jiný choreografický postup hledající vzájemné vazby a vlivy hudby-partitury, resp. knihy-textu na pohyb-choreografii,“ dodal tvůrce př edstavení.

K projektu byli přizváni mnohokrát oceněný pianista Richard Pohl, houslová sólistka Jolana Dvořáková či smyčcový Miloslav Ištvan Quartett věnující se interpretaci vážné hudby, zejména soudobých skladatelů . V interpretaci textu diváci uvidí herce, hudebníka a moderátora Robina Sobka.

Za zmínění stojí též samotné předpremiérové uvedení v Českém muzeu hudby. „Chceme maximálně využít těchto působivých prostor a vytvořit bližší kontakt s divákem,“ poodhalil Martin Dvořák. Další reprízy projektu se konají 22. 11. v Divadle Bolka Polívky v Brně a 28. 11. v jihlavském DIODu.

Autor článku: Jana Stanulová

Beethoven, Tolstoj a Janáček: poprvé na společném jevišti