30.05.2002 00:00

Beyond the Refugee

Beyond the Refugee je název celoevropského projektu, který se snaží integrovat umělce běžence mezi umělce hlavního proudu jejich nové země. Jedná se o tříletý projekt. V prvním roce budou probíhat setkání účastníků vedoucí k vytvoření kostry projektu, workshopy v jednotlivých partnerských zemích vedoucí k začleňování uprchlíků mezi obyvatele dané země a turné (lokální a národní) se vzniklými představeními či workshopy, které by měly vyprovokovat další diskuse. V dalších dvou letech bude uspořádán mezinárodní festival, budou shrnuty dosavadní zkušenosti z projektu a vytvořen program na další období navazující na tuto první část. Organizátoři projektu - Pan Centre for Intercultural Arts a The City Lit - hledají další partnery, a to z kterékoli evropské země, pro tento projekt.

Informace: Pan Centre for Intercultural Arts, The City Lit, 16 Stukeley Street, London WC2B 5LJ, Velká Británie, tel.: +44 20 74720000, fax: +44 20 73531298, e-mail: post@pan-arts.net, s.tibber@citylit.ac.uk, http://www.pan-arts.net

Autor článku: redakce