27.10.2022 15:19

Bienále divadelnej fotografie už pozná svojich víťazov

Slávnostné vyhlásenie víťazov 5. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa uskutočnilo 18. októbra 2022 vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas vernisáže výstavy Bienále divadelnej fotografie.

Bienále divadelnej fotografie organizuje a vyhlasuje Divadelný ústav od roku 2010. Pre pandémiu sa jeden ročník neuskutočnil a v tom aktuálnom boli preto akceptované fotografie od divadelnej sezóny 2018/2019. Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografkám a fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia, realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Určená je pre študentky a študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl.

Tento rok mohli fotografky a fotografi prihlasovať svoje práce v sekciách:
divadelný portrét,
dokumentárna séria,
divadelná inscenácia.

Hodnotiaca komisia následne vybrala fotografie pre výstavu a určila víťazov.

„Každý ročník bienále prináša kvalitné obrazové svedectvo divadelných sezón, no zároveň je to aj svojbytný výtvarný artefakt, ktorý komunikuje aj iné než dokumentárne hodnoty. Divadelná fotografia sa tak dostáva na zaujímavé umelecké pomedzie a osobne som rada, že naše bienále sa teší záujmu fotografov a možno u niektorých prehĺbilo vzťah k divadlu. Vďaka patrí aj Katedre fotografie a nových médií VŠVU, ktorá je naším partnerom od pilotného ročníka a ktorá u študentov fotografie rozvíja aj vzťah k scénickým umeniam,“ uviedla Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Udeľovali sa ceny Grand Prix, 2. a 3. miesto, Študentská cena.
Hlavnú cenu pre profesionálnych fotografov Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2022 získal Robert Tappert za dokumentárnu sériu fotografií s názvom Divadlo.
2. miesto hodnotiaca komisia udelila Vlastimilovi Slávikovi za sériu fotografií z inscenácie Banícke vdovy (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, 2022).
3. miesto získal Igor Stančík za sériu fotografií z inscenácie Máj  (Divadlo LUDUS, Bratislava, 2022).

Najlepšie fotografie študentov súťažili o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie 2022. Cenu získala Barbora Podola za sériu fotografií z inscenácie Rosemary (Divadlo LAB, Bratislava, 2022).

Vernisáž výstavy spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2022 sa uskutočnila 18. októbra 2022 o 17.00 hod. vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pozrieť si ju môžete do 20. novembra 2022. Výstavu kurátorsky pripravila Michaela Hučko Pašteková: „Aktuálny ročník bienále ukázal, že slovenská divadelná fotografia dávno nie je len nástrojom pre archiváciu divadelných inscenácií, ale je sebavedomým žánrom so svojbytným umeleckým jazykom. Dôkazom toho je aj séria Divadlo od Roberta Tapperta, ocenená Grand Prix, v ktorej sa autor cez divadelné motívy a kompozície vyhľadávané mimo javiska pohráva s napätím medzi ilúziou a skutočnosťou. Divadelné princípy tak aplikuje priamo do média fotografie a vytvára mnohovrstevnaté obrazy, ktoré majú vysokú výtvarnú kvalitu, ale vzrušujú aj v rovine obsahu.“

Hodnotiaca komisia Bienále divadelnej fotografie 2022
Viktor Kronbauer, fotograf, víťaz Českej divadelnej fotografie
Mgr. Michaela Hučko Pašteková, PhD., teoretička fotografie a estetička
Mgr. art. Ľuboš Kotlár, fotograf, odborný asistent Katedry fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Mgr. Alžbeta Vakulová, teatrologička a dokumentátorka Centra divadelnej dokumentácie, Divadelný ústav, Bratislava
Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

Ďakujeme za podporu Cewe, St. Nicolaus a Budiš.
Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

https://www.theatre.sk/novinky/%20Bienale-divadelnej-fotografie-uz-pozna-svojich-vitazov

Autor článku: Jana Dugasová; Foto: archiv

Bienále divadelnej fotografie už pozná svojich víťazov

Zahraniční divadlo

05.12.2022

Slavná kniha, oscarový film a hvězdně obsazená opera. Hodiny ze scény Metropolitní opery míří do kin

Na začátku byl oceňovaný román Michaela Cunnighama, který se inspiroval knihou Paní Dallowayová od Virginie Woolfové. Další život mu vdechl Oscary oceněný film s Meryl Streep, Julienne Moore a Nicole Kidman, nyní se Hodiny, příběh tří žen žijících v rozdílných epochách, stal předlohou pro operu.

29.11.2022

TROJBOJ 2022: Inscenované čítanie finálových textov súťaže DRÁMA 2021 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku

14. 12. 2022 | 17:00 | Eliadova knihovna, Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha. TROJBOJ vznikol pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako pokus predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže DRÁMA – súťaže pôvodných slovenských a od roku 2010 aj českých dramatických textov. Od roku 2005 sa TROJBOJ koná v rámci festivalu Nová dráma/New Drama.

29.11.2022

Do jeruzalémského Train Theatre míří Divadlo Drak

V prvním prosincovém týdnu se v jeruzalémském Train Theatre představí královéhradecké Divadlo Drak s maňáskovou inscenací Šípková Růženka. Hra, která v minulosti získala významná zahraniční ocenění, se nyní zásluhou Českého domu Jeruzalém a Českého centra Tel Aviv dostává do vyhledávaného divadla v Izraeli coby jedna z nejvýznamnějších akcí, jíž izraelské České centrum zakončuje předsednictví v Radě EU.