03.11.2021 11:15

Bohuslav Martinů se vrací na brněnské jeviště

Po úspěšné premiéře Petera Grimese je v Janáčkově divadle pro diváky připravena opět velká sborová opera – Řecké pašije Bohuslava Martinů. Na jeviště brněnské opery se tak vrací další z Martinů děl s krásným a rozsáhlým sborovým partem, kde řady sboru Janáčkovy opery NdB stejně jako v Hrách o Marii rozšíří členové Českého akademického sboru a Dětského sboru Brno. Hudební nastudování je dílem Roberta Kružíka, pro Jiří ho Heřmana jsou Řecké pašije po Hrách o Marii a Eposu o Gilgamešovi již třetí martinovskou inscenací.  V hlavních rolích se představí sólisté Janáčkovy opery NdB i naši stálí hosté Peter Berger (Manolios), Pavla Vykopalová (Kateřina), Jan Šťáva (Grigoris), David Szendiuch (Fotis), Ondřej Koplík (Jannakos) a další.

To, co mě osobně na tomto příběhu nejvíce zaujalo, je vnitřní proměna člověka, kterému je přidělena role v pašijových hrách. Sledovat jak se jednotlivé postavy ztotožňují s přidělenými rolemi, jak se vyrovnávají se slabostmi lidského ega a vnitřně se od něj osvobozují, je pro mě inspirující. Martinů tuto lidskou tragédii vystihl v hudbě stejně geniálně jako mocnou přírodu. Hudba je mnohdy průzračná a plná světla, dává nám naději, která nikdy nekončí.  Jiří Heřman

Operní dílo Bohuslava Martinů má na jevišti brněnského divadla své stálé místo, zazněly zde poprvé jeho rané balety i řada opery ve světových premiérách a Brno nikdy neztratilo o svého Martinů zájem. Premiéra jeho vrcholného a posledního operního díla Řeckých pašijí byla původně plánována do sezony 2019/20, kdy jsme si připomínali hned dvojí výročí – 60 let od úmrtí a 130 let od narození – tohoto předního českého skladatele.

Martinů, který sám zažil osud uprchlíka, vytvořil na základě románu Kristus znovu ukřižovaný řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise dílo velkého humanistického poselství o síle víry. Sám říkal, že nemá touhu napravovat svět, přesto jsou témata dotýkající se té nejniternější podstaty lidství a víry neodmyslitelnou součástí jeho díla. Bohuslava Martinů – jeho hudba vyvěrá z míst, kde se narodil, a přes všechny zkušenosti světoběžníka a později nuceného emigranta se v ní vždy vracel zpět domů do Poličky, do kopců Vysočiny a plnil ji hlubokým pochopením pro vše v člověku ukryté. Práci na opeře věnoval B. Martinů několik let, sám se ujal těžkého úkolu zredukovat více než 400 stránková román na libreto. Výslednou verzi, která měla zaznít v neuskutečněné londýnské premiéře, nakonec skladatel ještě nakonec přepracoval. Řecké pašije tak nabízí inscenátorům na výběr dvě plnohodnotné podoby díla. Pro brněnské uvedení jsme si zvolili tzv. verzi curyšskou, dokončenou v roce 1959, s originálním anglickým libretem.

Necítím potřebu popisně aktualizovat dění Řeckých pašijí do uprchlického tábora nebo jiných možných aktualizací. Hudba Bohuslava Martinů je velmi inspirující, pro mne to je jevištní báseň evokující podobenství o vážném konfliktu ve společnosti a naději, která nikdy nekončí.  Jiří Heřman

Premiéra 5. listopadu 2021, Janáčkovo divadlo
reprízy: 7. 11., 19. 11. 2021, 19. a 27. 3., 10. 4. 2022

https://www.ndbrno.cz/

Autor článku: Karolína Štorková