19.09.2005 00:00

Bratislavské hudobné slávnosti v Opere SND

Na programovej ponuke najväčšieho slovenského hudobného festivalu sa každoročne podieľa i Opera Slovenského národného divadla. Festivalový priestor využíva jednak na prezentáciu svojich aktuálnych inscenačných noviniek a jednak poskytuje svojmu publiku možnosť konfrontácie domácej speváckej špičky so zahraničnými hosťami. Do prvej kategórie možno na tohoročných BHS zaradiť predovšetkým predstavenie novej inscenácie Čajkovského Eugena Onegina (4. 10.), inscenácie, ktorá premiérovo odznela v úvode novej sezóny a ktorej režisérom je svetoznámy Peter Konwitschny. Tak isto sem patrí i Peter Grimes anglického klasika 20. storočia Benjamina Brittena. Tento titul vstúpil do repertoáru SND začiatkom júna- na záver sezóny 2004/2005. Na BHS zaznie 24. septembra. Originálna Nekvasilova inscenácia Dvořákovej Rusalky a Verdiho Maškarný bál sú tak isto čerstvým prírastkom predošlej sezóny a na festivale sa objavia 1. 10. a 26. 9. V Maškarnom bále bude istotne magnetom pre publikum i spevácke obsadenie: Andrea Danková v úlohe Amelie, Michal Lehotský ako Gustáv (Riccardo) a Dalibor Jenis v úlohe Renata.

V sezóne 2005/2006 obnovuje Opera SND dve svoje staršie produkcie: Verdiho Dona Carlosa z režisérskej dielne Jozefa Bednárika a Massenetovho Werthera. Werther s vynikajúcim Jozefom Kundlákom v titulnej roli je na festivalovom programe 6.10, zatiaľ čo Donovi Carlosovi vyhradilo SND dva termíny: 30. 9. a 2. 10. V októbrovom termíne Carlosa sa predstavia viacerí hostia: bulharská mezzosopranistka Nadia Krasteva v úlohe Eboli, slovenská spevácka nádej basista Štefan Kocán ako Inkvizítor, tenorista Valentin Prolat v titulnej úlohe, a napokon hosťom v SND, i keď stálym, je tiež Dalibor Jenis, ktorý stvárni postavu Rodriga Posu. Ďalším festivalovým titulom, v akom sa na opernej scéne SND predstaví zahraničný hosť, bude Pucciniho Tosca 27. 9. V spoločnosti Petra Dvorského a Ivety Matyášovej stvárni v ňom postavu Scarpiu vynikajúci barytonista Jacek Strauch. Hosťa bude mať napokon vo svojom obsadení i spomenuté predstavenie novej inscenácie Čajkovského Eugena Onegina (4. 10). Medzinárodne renomovaná sopranistka Natalia Ushakova sa v ňom predstaví v postave Tatiany.

Zdroj: jakubek@opera.snd.sk

Autor článku: Informace z divadel