08.02.2006 00:00

Brněnská Polárka v roce 2005

Divadlo Polárka je ode dne 7. 7. 2004 nedílnou součástí KVS „U Tří kohoutů“ Brno.

V roce 2005 úspěšně zvládalo problémy vzniklé včleněním původní obecně prospěšné organizace do organizace příspěvkové. Zachovalo si svoji vnitřní strukturu, pracovní návyky a dokázalo prohloubit způsob komunikace s návštěvníky ze škol.

Byla zvládnuta i stránka právní a ekonomická. Postavení Divadla Polárka se poněkud zlepšilo, ubylo starostí se zajišťováním základních prostředků pro provoz a na mzdy.

Divadlo vyprodukovalo šest premiér scénářů vzniklých v Polárce: Tituly Jánošík (r. H. Mikolášková, s. M. Oščatka - H. Mikolášková, h. David Smečka), Zlatý Skarabeus (r. M. Oščatka, s. O. Klíč, h. D. Smečka), Fikmik (r. M. Oščatka, s. M. Oščatka, h. J. Kyncl), Kytice (r. M. Františák, s. K. J. Erben – P. Jurda – M. Františák, h. D. Smečka), Princezna Konvalinka (r. H. Mikolášková, s. J. Mikolášková, h. J. Kyncl) - zaujaly náročné dětské diváky i odbornou kritikou. Brněnská veřejnost hodnotila kladně i poetické pásmo veršů (J. Zahradníček) a písniček (D. Smečka) „Pohádkový Betlém“ (r. + s. M. Františák, h. D. Smečka) uváděné pod širým nebem v rámci akce „Vánoce radnice Městské části Brno-střed“ na Moravském náměstí.

Divadlo Polárka v roce 2005 dosáhlo úspěchu na významných přehlídkách a festivalech:

„Dítě v Dlouhé“, Praha (Jánošík), Den světového divadla pro děti a mládež, ASSITEJ, Divadlo v Celetné Praha (Aladinova kouzelná lampa), Luhačovice (Aladinova kouzelná lampa, Jánošík), Lomnice nad Popelkou (Aladinova kouzelná lampa), „Popelka“ – Rakovník (Jánošík).

Divadlo Polárka hostilo Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „Setkání / Encounter“pořádaný Divadelní fakultou JAMU:

V rámci festivalu se divákům představilo světoznámé „Teatro Dimítri“ ze Švýcarska, studenti JAMU z ateliéru prof. Ctibora Turby, ateliér pohybového divadla HAMU.

Hosté Divadla Polárka:

Divadlo Líšeň, Soubor ZŠ Úvoz, Divadlo Neslyším, Soubor FF MU, Divadélko Gymnázia Tř. kpt. Jaroše

Divadlo Polárka ve statistice:

Divadlo Polárka odehrálo v roce 2005: celkem 307 představení

z toho:

v Brně 207

na zájezdech 88

Znojmo, Prostějov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Zlín, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Olomouc, Opava, Havířov, Nový Jičín, Ostrava, Tábor, Rakovník, Hradec Králové, Děčín, Lomnice nad Popelkou, Litoměřice, Praha.

Hostující soubory: 12 představení

Představení divadla navštívilo: 53.136 platících diváků

Hostující soubory zhlédlo: 1.308 diváků

Celkem: 54.444 diváků

Průměrná divácká návštěvnost na jedno představení činila 98,7 %

Divadlo Polárka na internetu:

6. 11. 2003 si pořídilo Divadlo Polárka internetové stránky, které se v průběhu času staly nejdůležitějším informátorem o dění v souboru a hlavním propagátorem jeho uměleckého programu.

Za rok 2005 navštívilo internetové stránky divadla 22.500 návštěvníků. Celkem od 6. 11. 2003: 49.682 čtenářů.

Divadlo Polárka na CD:

Pro propagační účely stvořilo divadlo 3 CD s nahrávkami hudby a písniček Davida Smečky (text Martin Čičvák, Miroslav Oščatka, K.J.Erben): Heroin, Jánošík, Kytice.

Jaroslav Tuček

Zdroj: jaroslav.tucek@divadlopolarka.cz

Autor článku: Informace z divadel