25.10.2019 10:38

Brněnské loutkové Divadlo Radost funguje již 70 let

Divadlo Radost slaví právě dnes, 25. října, 70 let od svého založení. My si však toto výročí připomene 8. listopadu premiérou pohádky J. Kainara Zlatovláska, která byla za celou dobu existence divadla nejčastěji uváděnou inscenací. Celkem se na repertoáru objevila třikrát, po 8. listopadu to bude počtvrté. 8. 11. také zahájíme výstavu k tomuto jubileu a promítneme dokumentární film o Divadle Radost.

Před sedmdesáti lety, 25. října 1949 zahájilo profesionální činnost v bývalém kině Orania na Bratislavské ulici v Brně Loutkové divadlo Radost. Jeho zakladatelem a prvním ředitelem byl významný loutkář a pedagog Vladimír Matoušek. Spoluiniciátorem projektu profesionálního loutkového divadla v Brně byl Dr. František Tenčík , vedoucí odboru estetické výchovy Výzkumného ústavu pedagogického.

Na vývoj divadla měli v historii obzvlášť významný vliv tři režiséři, kteří vytvářeli jeho osobitou tvář: Josef Kaláb, Jiří Jaroš a Pavel Vašíček. Je ale nutné připomenout i jejich následovníky – Karla Brožka, Josefa Kroftu  a zejména Petra Kracika, kteří v Radosti působili velmi krátce. Režisérka Zoja Mikotová naopak nastoupila do angažmá hned po absolvování JAMU a za deset let svého působení měla na svém kontě nemálo inscenací, v nichž plně prokázala svůj vztah k tvorbě pro děti . (S Radostí ostatně příležitostně spolupracuje i nadále). Od roku 1994 formuje tvorbu i směřování divadla ředitel a režisér Vlastimil Peška. Převzal a důsledně rozvinul program repertoáru pro všechny věkové kategorie diváků. Ve shodě se svým programem hudebně zábavného divadla konstituoval soubor pěvecky i instrumentálně znamenitě disponovaný a schopný zvládnout širokou škálu výrazových prostředků. V posledním období bylo tedy možné realizovat i velmi ambiciozní projekty. Divadlo má každou sezónu na repertoáru cca 25 inscenací pro široký okruh publika a to dokonce od inscenací 1+ (tzv. „miminí divadlo“)  až k představením pro mládež a dospělé publikum. Od r. 2016 má Divadlo Radost dalšího kmenového režiséra a od letošní sezóny i nového uměleckého šéfa Michala Sopucha a dramaturga Pavla Trtílka.

www.divadlo-radost.cz/historie/

K výročí jsme vydali i nové CD – audioknihu Nové příběhy pejska a kočičky a DVD Písničnky pro mrňousky. Písničky, které doprovází krátká videa pro nejmenší diváky Radosti, kteří navštěvují naše miminí  představení.

Do dalších let vstupuje divadlo i s novým designem. Brzy se objeví nové webové stránky a od listopadu používáme i nové logo.

Autor článku: Petr Jančařík