02.04.2012 07:52

Brněnské Multikulturní centrum Stadec uvede hru Witolda Gombrowicze Svatba

Studenti divadelní fakulty JAMU uvedou v brněnském Multikulturním centru Stadec hru Svatba polského dramatika Witolda Gombrowicze. Režisérku inscenace je Barbara Herz.

Svou Svatbou z roku 1946 jako by polský dramatik Witold Gombrowicz volal po probuzení ze sna, jenž žijeme: Přepjatý individualismus a z něj vycházející přesvědčení o vlastní výlučnosti a nezávislosti na druhých, sobecká glorifikace vlastních potřeb na cizí úkor, jíž se v cestě za soukromou spásou dopouštíme, to vše jsou charakteristiky dennodenně prožívaného snu, jenž již dále nelze vymezovat jako „americký“. 

V době skutečných i domnělých krizí, které otřásají současnou společností, chopila se režisérka Barbara Herz textu s pověstí geniálního a často s úctou obcházeného dramatu. Sama iscenace Svatby je tak uskutečněným snem. Je vytvořena výhradně studenty divadelní fakulty JAMU. Jedná se o školní klauzurní projekt, který z iniciativy všech zúčastněných překročil parametry školních klauzur a vkročil na profesionální prkna scény brněnského Multikulturního centra Stadec.

To poskytuje prostor nezávislým profesionálním subjektům bez stálé scény, které vytrvale tvoří a přispívají ke kulturnímu dění v jihomoravské metropoli.
Spolupráce studentů JAMU se Stadecem je nesena přesvědčením, že právě výstupy studentů uměleckých škol si mají klást vysoké cíle a, bez ohledu na provozní náročnost, podněcovat českou divadelní scénu ambiciózními, tady a teď rezonujícími kusy: Jedním z nich by chtěla být i Gombrowiczova Svatba.   

Premiéra: 8.4. 2012, 19:30, Multikulturní centrum Stadec, Brno

Autor článku: Michaela Šebestová

Brněnské Multikulturní centrum Stadec uvede hru Witolda Gombrowicze Svatba