10.03.2012 08:42

Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě 2012

Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě 2012 je již třetím ročníkem festivalu brněnských nezávislých divadelních souborů. Festival, který letos začíná 13. 3. a potrvá až do konce dubna, nabízí celkem 26 večerů ve 13 kavárnách za účasti 13 divadel a za bohatého hudebního doprovodu! Nabízí možnost poznat blíže brněnskou nezávislou divadelní scénu v prostředí jedinečných kaváren, které jsou nedílnou součástí místního kulturního podhoubí!

Také ve třetím ročníku je hlavní prioritou akce seznámit širokou veřejnost s aktuální nezávislou divadelní scénou, a to neotřelým způsobem, který propojuje divadelní svět se světem kavárenským.

Festival láká také diváky mimobrněnské, neboť to skutečně nejsou jen vysoké věže Petrova či Velká cena, co může Brno nabídnout. Mnohá představení jsou také jazykově bezbariérová a tudíž vhodná také pro zahraniční studenty či návštěvníky Brna.

Ideový koncept Brněnského Lunaparku vzešel ze spojení myšlenky divadelníka s představou akademika, jmenovitě MgA. Pavla Baďury (Divo4) a Mgr. Viktora Pantůčka (pedagog Masarykovy univerzity Brno). Projekt bude již potřetí připraven a realizován studenty předmětu Řízení kulturního provozu, jenž spadá pod obor Management v kultuře pod Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, za podpory školy i za přičinění celé řady dalších spolupracovníků i z mimo-akademického prostředí.

13. 3.-25. 4. 2012, 26 večerů s konceptem Divadla ke kávě a následujícím hudebním programem. Vstupné dobrovolné. Začátek vždy v 18.00.
Aktuální program od naleznete od 1. 3. na: www.brnensky-lunapark.cz

Zahájení festivalu: 13. 3. 2012 v kavárně Kunštátská Trojka, Dominikánská 9 v nekuřáckém sále uvedením letošního prvního představení, které začíná v 18.00.


Divadlo DNO, foto: David Konečný

Autor článku: Kateřina Eichlerová, foto: David Konečný

Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě 2012