20.04.2023 09:22

Brno – zóna nezávislého umění CO.LABS vstupuje do rozsáhlé rekonstrukce

Brno – zóna nezávislého umění CO.LABS vstupuje do rozsáhlé rekonstrukce. V rámci výzvy Národního plánu obnovy vyhlášenou Ministerstvem kultury ČR získalo kulturní centrum CO.LABS částku 64,3 milionů korun k rekonstrukci a rozšíření stávajících prostorů. Díky rekonstrukci se CO.LABS stane kulturním epicentrem rozvoje soudobých tendencí pro oblast performativního umění,  hudby a výtvarna, experiment i výzkum.

Cílem projektu je vybudování jedinečného kulturního centra evropského formátu, jenž poskytne komplexní prostor pro nezávislou tvorbu a prezentaci napříč různými druhy umění. “Rozvoj kulturního centra CO.LABS je pouze reakcí na poptávku, která je v oblasti nezávislého umění v prostředí Brna již několik let velmi aktuální. Díky investičnímu grantu se podaří vybudovat profesionální zázemí a infrastrukturu pro lokální nezávislou uměleckou tvorbu, ale i dovoz mezinárodních projektů. Modernizace a rozšíření prostorů nám umožní posílit seberealizaci umělců a umělkyň v Brně, respektive v brněnském kulturním prostředí. Vybudováním nové infrastruktury se nám podaří, krom performativního umění, rozvíjet i hudební a výtvarnou produkci, tedy zvýšit nabídku koncertů a výstav, či výtvarných instalací.” říká o vizi kulturního centra CO.LABS do budoucích let členka uměleckého a výkonného vedení Alexandra Bolfová.

Rekonstrukcí vznikne velký multifunkční sál s novým vybavením pro prezentaci současného živého umění, nahrávací studio, galerie, sdílený výtvarný ateliér, dále administrativní zázemí či nové ubytovací jednotky. Revitalizace dalších prostorů zajistí zlepšení celkových podmínek pro nezávislé umělce, umělkyně a umělecké kolektivy a zabezpečí tak možnosti pro kontinuální tvorbu a sdílení, zázemí pro rezidenční umělecké pobyty a programy pro umělce a umělkyně jak z celé ČR, tak i zahraničí. CO.LABS se tak stane otevřenější a přístupnější. Prostory budou bezbariérové.

Město Brno tak v zóně CO.LABS získá silného kulturního hráče s komplexem pro naplnění jak diváckých očekávání, tak potřeby tvůrců a tvůrkyň. Rekonstrukcí kulturního centra dojde k částečnému vytvoření tolik potřebné, a v současné době takřka neexistující, infrastruktury pro nezávislé umění v Brně.

Dojde k navýšení kapacity pro umělce a umělkyně i diváky a návštěvníky. Rozvoj kulturního centra CO.LABS znamená větší nabídku kvalitních živých vystoupení, koncertů či výstav, workshopů. Stane se místem k odpočinku, práci či k realizacím domácích i mezinárodních inscenačních projektů, festivalů, společenských akcí s celkovou vyšší kapacitou. CO.LABS tak doplní pestrou paletu brněnských kulturních institucí, jejichž cílem je přinášet divákům a divačkám progresivní současné umělecké tvary, vyživovat diváckou obec nekonvenční a aktuální dramaturgií.

Rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace stávajících i nových prostorů zóny nezávislého umění CO.LABS sídlící v budově Sokola Brno I. započne 1.1. 2024. Projekt Rozvoj kulturního centra CO.LABS v celkové výši 92,3 milionů korun bude financován Evropskou unií  programem NextGenerationEU v rámci výzvy Národního plánu obnovy částkou 64,3 milionu korun. Projekt bude kofinancován Statutárním městem Brno ve výši 21 milionů korun a finanční participaci přislíbil také majitel objektu – Sokol Brno I.

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného prostoru by mělo proběhnout na podzim roku 2025. Po dobu rekonstrukce se chce CO.LABS ve své činnosti zaměřit na produkci site specific uměleckých projektů ve veřejném prostoru a v jiných specifických prostředích.

https://www.colabs.cz/

Autor článku: Barbora Feníková