26.04.2022 12:20

Budování a rozvoj kulturní identity nebo open-air představení. Středočeský kraj nabízí 4 miliony statutárním divadlům

Krajští zastupitelé schválili dotační programy v celkové výši 4 miliony korun. Dotace jsou určeny na podporu regionálních funkcí statutárních divadel. Jde především o podporu budování a rozvoj lokální kulturní identity a o podporu open-air představení.

Budování a rozvoj lokálně kulturní identity vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Jedním z témat je například podpora zaměstnávání osob ve specifických profesích. Kostymér, vlásenkář, desinatér, truhlář, čalouník, to jsou příklady profesí, které jsou součástí naší národní identity a prostřednictvím divadel můžeme přispět k jejich uchování.“ Dalšími tématy jsou divadelní představení pro střední školy s vazbou na vzdělávací program zejména v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis a dalších především společenskovědních oborech. Podpora je určena rovněž pro on-line komunikaci divadel.

„Další okruh podpory se týká open-air představení. Ta se v letních měsících těší velké oblibě a přispívají k podpoře a rozvoji turistického ruchu,“ uvádí radní Švenda. Oblasti podpory se týkají jak dramaturgické a produkční přípravy, tak i samotného provádění včetně podpory účinkování v rámci letního středočeského festivalu.

Lhůta pro podání žádostí bude od 10. června do 8. července. Podrobnosti o dotačním programu budou v předstihu zveřejněny na webových stránkách kraje.

Autor článku: Převzato z: https://www.kr-stredocesky.cz/