27.11.2018 10:43

Byla založena Evropská zastřešující organizace The European Association of Independent Performing Arts (EAIPA)

Evropská zastřešující organizace The European Association of Independent Performing Arts (EAIPA) byla založena v roce 2018. Tato organizace zastupuje jednotlivé umělce, umělecké soubory, nezávislá divadla a další umělecké organizace, a reaguje na tvorbu evropské kulturní politiky tím, že shromažďuje přesné informace a iniciuje nové návrhy strategií.

Introduction to the Independent Performing Arts in Europa. Eight European Performing Arts Structures at a Glance. PUBLIKOVÁNO EAIPA, 2018.

První společný projekt byl komparativní analýzou systémů financování nezávislého divadelního sektoru v osmi různých evropských zemích. Výsledky představil Thomas F. Eder ve spolupráci s ve spolupráci s Festivalem „Politik im Freien Theater“ („Politika na scéně nezávislého divadla”) a Federal Agency for Civic Education (Federální agenturou pro občanské vzdělávání) dne 4. 11. 2018 na plenárním zasedání mezinárodní sítě IETM (International network for contemporary performing arts) v Mnichově.

Tato analýza byla prvním strukturálním a srovnávacím výzkumem, který zhodnotil různorodé situace v oblasti financování, které v současné době existují v uvedených osmi evropských zemích. Výzkum byl zaměřen zejména na statistické, finanční a sociální ukazatele - například "riziko chudoby pro umělce". V tomto ohledu bylo rovněž zřejmé, že existuje mnoho problémů v přístupnosti a dostatečnosti dostupných údajů. To však pouze motivuje EAIPA ke shromažďování více faktografických údajů a podrobných informací za účelem vytvoření další rozsáhlé studie v příštích několika letech.

Tištěné vydání je možné objednat přes Asociaci nezávislých divadel do konce kalendářního roku, a to na emailu info@andcr.cz.

Zakládající členové představenstva EAIPA:

V neděli 4. listopadu 2018 se nově zvolení členové představenstva zúčastnili plenárních schůzí IETM - International network for contemporary performing arts v Mnichově.

 • Ulrike Kuner - předseda (divadlo IG Freie, Rakousko)
 • Kathrin Hrušanová - místopředseda (asociace ACT, Bulharsko)
 • George Remes - tajemník (Sdružení nezávislého divadla, Rumunsko).
 • Davide D'Antonio - pokladník (Etre Assoziazione, Itálie)
 • Axel Tangerding - manažer komunikace (BFDK, Německo)
 • Lena Gustafsson (Teatercentrum, Švédsko)
 • Nina M. Kohler (t.Taterschaffende, Švýcarsko)

Vedle toho bylo iniciováno založení několika nových výborů, které se zaměří na konkrétní otázky, jako jsou:

 • Regionální spolupráce v Evropě
 • Určení modelů tzv. „best practice“

Cílem evropské zastřešující organizace je zlepšit strukturální, sociální, právní, finanční, politické, organizační, umělecké a kulturní podmínky všech jednotlivých umělců, souborů, nezávislých divadelních skupin a dalších uměleckých projektů pracujících na evropské scéně nezávislých scénických umění, jakož i všech lidí pracujících v souvisejících oblastech a infrastrukturách. Dále bude tato organizace usilovat o maximálně pozitivní veřejný obraz evropské nezávislé scény, zdůrazňující její specifický vliv na celkový evropský umělecký profil.

V současné době jsou členy organizace z jedenácti různých zemí, a nadále se bude rozšiřovat.

Kontaktujte nás:
The European Association of Independent Performing Arts
Gumpendorfer Straße 63B, AT - 1060 Vídeň
eaipa@freietheater.at
+43 1 403 87 94

SEZNAM ČLENŮ  – v abecedním řazení:

 • AUSTRIA: IG Freie Theaterarbeit /Austrian Association of Independent Performing Arts 
  Gumpendorferstraße 63B, AT – 1060 Wien 
  www.freietheater.at
 • BULGARIA: АСТ – Aсоциация за свободен театър / ACT – Association of Independent Performing Arts
  Art office, bul. Macedonia 17, fl. 4, ap. 21, BUL - Sofia 1606
  www.actassociation.eu/
 • CZECH REPUBLIC: Asociace nezávislých divadel ČR 
  Celetná 595/17, CZE - 110 00 Praha 1-Staré Město
  http://andcr.cz/
 • GERMANY: Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V. 
  Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, DEU - 10997 Berlin
  www.darstellende-kuenste.de

  HUNGARY: Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) / Association of Independent Performing Arts Professionals
  Bulcsú utca 44, HU - 1155 Budapest
  http://www.fesz.org/
 • ITALY: Etre associazione/CReSCo – Italy
  Via Bergognone 34, ITA - 20144 Milano
  http://www.etreassociazione.it
 • ROMANIA: ASOCIAŢIA TEATRELOR INDEPENDENTE
  Viorele street, no. 34, bl. 15, apt.2, sector 4, RO – 40429 Bucharest
 • SLOVENIA: Društvo Asociacija
  Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
  www.asociacija.si
 • SPAIN: Red de Teatros Alternativos – Spain
  Apartado de correos 18269, ES - 28080, Madrid
  www.redteatrosalternativos.org
 • SWEDEN: Teatercentrum
  Hornsgatan 103, SE - 117 28 Stockholm
  www.teatercentrum.se
 • SWITZERLAND: t. Theaterschaffende Schweiz, Professionnels du spectacle Suisse, Professionisti dello spettacolo Svizzera
  Waisenhausplatz 30, Atelier 157, CH - 3011 Bern
  www.a-c-t.ch , www.ktvatp.ch/
Autor článku: Šárka Pavelková