25.08.2020 09:48

Byly uděleny Ceny Ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let

V pondělí 24. srpna u příležitosti zahájení 138. sezony Národního divadla v hledišti historické budovy byl do Síně slávy ND uveden emeritní pěvec pan MIROSLAV ŠVEJDA. Zároveň byly předány tradiční Ceny ředitele ND pro umělce do 35 let. Letošní ocenění získala sólistka Baletu AYAKA FUJII, herec MATYÁŠ ŘEZNÍČEK a operní pěvec PAVEL ŠVINGR.

Miroslav Švejda se narodil r. 1939 v Brně. Svůj lyrický tenor si vytříbil na italské hudbě. Jeho repertoár zahrnoval významné role světové i české operní literatury, počínaje tvorbou barokní a klasickou, přes díla 19. a 20. století až k produkci současné. V letech 1969–2005 byl ve stálém angažmá v Opeře ND. Zde zpíval téměř všechny úlohy smetanovské, dvořákovské a janáčkovské, v díle B. Martinů vynikl především jako Michel v Juliettě a Manolios v Řeckých pašijích, jednou z jeho vrcholných rolí byl i Stravinského Oidipus. Dále zde vytvořil nezapomenutelného Pinkertona (Madame Butterfly), Alfréda Germonta (La traviata), Vévodu Mantovského (Rigoletto), Hraběte Almavivu (Lazebník sevillský), Tamina (Kouzelná flétna), Manrica (Trubadúr), Turridua (Sedlák kavalír), Rodolfa (Bohéma), Jiřího (Jakobín), Opilce (Lady Macbeth Mcenského újezdu), Ladislava Podhajského (Dvě vdovy) a řadu dalších postav. Spolupracoval často s televizí a rozhlasem. Působil i na operních scénách a koncertních pódií řady hudebních evropských center. Za celoživotní mistrovství získal Cenu Thálie 2017.

Ayaka Fujii působí v souboru od roku 2017, v sezoně 2019/2020 byla jmenována sólistkou Baletu ND. Strhává na sebe pozornost svou nesmírnou energií, pílí i precizností, jež promítá do ztvárnění předních rolí repertoáru. Je křehkou Odettou i vášnivou Odilií, hravou Klárkou i oddanou Olgou. Vždy udivuje svou suverénností, osobitou interpretační jistotou. Kromě velkých partů klasického repertoáru však se stejnou mírou profesionality vystupuje i v moderních či neoklasických choreografiích. Nezapomenutelná byla například její interpretace Kyliánovy Bella Figury nebo Musk Duetu Douglase Lee. Na jeviště vždy přináší přidanou hodnotu, dokáže přetavit choreografický text v umělecký zážitek, zažehnout, předat krásu tanečního sdělení. Pokaždé, když Ayaka tančí, jde o ryzí radost. Přitom tak činí s výjimečnou pracovitostí a obrovským nasazením v rámci uskutečňování společného divadelního zázraku.

Matyáš Řezníček na sebe upozornil už jako student DAMU. Divákům Národního divadla se představil v Nezvalově Manon Lescaut menší rolí Duvalova syna – kterého hraje dodnes – a pak o svých kvalitách přesvědčil jako baron Tuzenbach v Čechovových Třech sestrách. Byla to klíčová role pro jeho umělecký život: vstoupil jí do angažmá v Činohře ND, kam ho přijal umělecký ředitel Daniel Špinar. Matyáš ke své práci přistupuje s poctivostí a nadšením, jeho herecký typ ho předurčuje k rolím podivínů, „zvláštních“ mužů, jakým je třeba Witold v Gombrowiczově Kosmu. Dokáže ale zahrát i rozhárané floutky, Francek v Maryše bratří Mrštíků, nebo citlivé intelektuály – jako Trojana v Medkově Plukovníku Švecovi. Jeho herectví je sympaticky vnitřní a hluboké a Matyáš ho rozvíjí na velkých scénách i v komornějším prostoru Nové scény. Režiséři si ho oblíbili pro jeho civilní, pokorný, hledačský způsob práce, příjemnou povahu i přístup k herectví a ke kolegům. Matyáš zvládl nelehký přechod ze školy na první scénu, jejíž výraznou tváří a oporou je již pátou sezonu. Přejeme mu, aby neztratil touhu hledat právě v Národním divadle.

Pavel Švingr absolvoval pražskou HAMU ve třídě Ivana Kusnjera. Ještě během studia na HAMU a v rámci operního studia Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ztvárnil Bartola (Figarova svatba). Zúčastnil se řady domácích i mezinárodních soutěží, na nichž získal ocenění včetně 1. ceny v písňové soutěži B. Martinů v Praze, 2. ceny v kategorii Junior muži v Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a první ceny v Berlíně na mezinárodní soutěži Kammeroper Schloss Rheinsberg. V roce 2010 debutoval v Divadle J. K.
Tyla v Plzni jako Sarastro (Kouzelná flétna) a v lednu 2012 úspěšně debutoval v Národním divadle v Praze ve světové premiéře opery Čarokraj Marka Ivanoviće a v libereckém Divadle F. X. Šaldy v roli Eremity (Čarostřelec). Následovala spolupráce s Jihočeským divadlem na festivale v Českém Krumlově (Rigoletto), s Divadlem J. K. Tyla v Plzni (Tajemství), v roce 2013 hostoval na festivale Zomeropera Alden Biesen v Belgii (Rigoletto). V letech 2013–2015 byl v angažmá v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, od sezony 2014/2015 je sólistou Opery Národního divadla v Praze, kde nastudoval Bertranda (Jolanta), Masetta (Don Giovanni) a Bartola (Figarova svatba), Alidora (Popelka), Majordoma a Mathieuho (Andrea Chénier), Zunigu (Carmen), Krále (Aida), Filipa (Jakobín) ad.

https://www.narodni-divadlo.cz/

Autor článku: Převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/