29.10.2021 23:20

Být, nebo nebýt? Nová inscenace Hamleta v divadle ABC

Tragédie myšlení a činu, kde si lež hraje na pravdu, zrádci na přátele a vrah na dobrého krále, znovu ožije na prknech divadla ABC. Nové zpracování jedné z nejslavnějších her světového repertoáru, dramatu HAMLET od Williama Shakespeara, připravuje režisér Michal Dočekal s Tomášem Havlínkem v titulní roli. Premiéra se uskuteční 30. října v ABC.

Po smrti otce se dánský princ vrací domů. Novým králem je jeho strýc. Celá země se nachází v neutěšeném stavu. Zvnějšku ji ohrožuje cizí armáda, uvnitř ji rozkládá lež, korupce a pošlapávání základních morálních pravidel kvůli dosahování vlastních cílů. Čím je hra, stará více než 400 let, aktuální i v současnosti? „Hamlet říká: ‚Tento zločinný a prohnilý svět musí být změněn! Ale jak? Mám na to dost sil? A má vůbec smysl se o to pokoušet?‘,“ říká Michal Dočekal, režisér inscenace a umělecký šéf Městských divadel pražských, a dodává: „Být Hamletem je povinnost každé nastupující generace, ale i kříž, pod kterým mnozí padnou.“

Kdo je Hamlet? A jaký je Hamlet dneška? Přecitlivělý syn, hloubavý intelektuál, nesmiřitelný mstitel, nebo rozpolcený mladík zmítaný emocí? „Každá generace má svého Hamleta a nachází v této dokonalé hře svůj odraz. Jsme přímo povinni skrze Shakespearův text formulovat zkušenosti naší doby, náš neklid a naši citlivost,“ doplňuje Jana Slouková, dramaturgyně inscenace. „Velkým tématem je také padoušství soudobé společnosti a podlost společenského prostředí, které naplňuje Hamleta odporem, ale s nímž nenachází dostatek síly bojovat,“ doplňuje Daniel Přibyl, druhý dramaturg inscenace a ředitel Městských divadel pražských.

V překladu Jiřího Joska hraje Hamleta Tomáš Havlínek, Gertrudu Ivana Uhlířová a v dvojroli Claudia i ducha Hamletova otce se představí Tomáš Milostný. V dalších rolích diváci uvidí Petra Konáše, Beátu Kaňokovou, Martina Donutila, Vojtěcha Dvořáka, Filipa Březinu, Evu Salzmannovou, Tomáše Weissera, Petra Kulta, Petra Urbana, Samuela Tomana a Martinu Jindrovou. Autorem hudby je Ivan Acher, scénu vytvořil Martin Chocholoušek, kostýmní výtvarnicí je Zuzana Bambušek Krejzková a dramaturgové inscenace jsou Jana Slouková a Daniel Přibyl.

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/

Autor článku: Převzato z: https://www.mestskadivadlaprazska.cz/