20.11.2018 11:55

Časopis Theater der Zeit zve na prezentaci českého speciálu

Časopis Theater der Zeit věnoval speciální číslo českému divadlu. Zaměřuje se především na status quo současného českého divadla a jeho význačným protagonistům, prostor dostávají ale i historické reflexe, kdy divadelní kultura odrážela politické milníky. Prezentace časopisu se zúčastní čeští i němečtí vydavatelé i někteří protagonisté a autoři příspěvků. Prezentace se koná ve spolupráci s Pražským divadelním festivalem německého jazyka a IDU.

Koncem listopadu kromě toho vyjde v nakladatelství Theater der Zeit sborník českých divadelních her v německém překladu s názvem „O zvířatech a lidech“. Na základě pěti současných her, mimo jiné od Václava Havla, Anny Saavedry, Petra Kolečka, Petra Zelenky a Milana Uhdeho se zde představí soudobá česká dramatika.Spolu s pražským Goethe-Institutem inicioval Pražský divadelní festival německého jazyka vznik nové mezinárodní divadelní platformy jménem TheaterTreffPunkt Prag (TTPP), která se poprvé uskuteční 23.–26. listopadu 2018 v rámci festivalu v Praze.

TheaterTreffPunkt Prag zahrnuje země a jejich účastníky ze střední a východní Evropy, konkrétně ze Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Estonska, Lotyšska a Litvy. Z každé z těchto zemí jsou do Prahy pozváni dva profesionální divadelníci, z České republiky se účastní až šest divadelníků. Tato skupina divadelních odborníků bude moci navštívit několik festivalových představení, budou se setkávat s jejich režiséry a dramaturgy, budou probíhat přednášky o současném německém divadle i o možnostech podpory divadelních koprodukcí z německé strany. S německými hosty, prvotřídními divadelníky, budeme diskutovat o aktuálních tendencích činohry, o současné německé dramatice, představíme ale také aktuální „české“ číslo časopisu Theater der Zeit.

Smyslem mezinárodní platformy TheaterTreffPunkt Prag, společné akce Pražského divadelního festivalu německého jazyka a pražského Goethe-Institutu, je především další vzdělávání, samozřejmě ale i propojení divadelníků, vznik nových idejí a možné budoucí koprodukční projekty. Jako referenty jsme oslovili režiséry a dramaturgy pozvaných inscenací, ale i intendanty hostujících divadel, zástupce či zástupkyně Geothe-Institutu z oblasti Divadlo/Tanec, jakož i redaktory oborového časopisu Theater der Zeit.

25. 11. 2018, 20.00, GOETHE-INSTITUT, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha

www.idu.cz

Časopis Theater der Zeit zve na prezentaci českého speciálu

Zprávy

05.08.2022

Zemřel herec Karel Richter

Ve věku 96 let dnes zemřel Karel Richter, jeden z nejstarších českých divadelních, filmových a televizních herců, zkušený dabér a také dlouholetý ředitel Divadla Jiřího Wolkera.

05.08.2022

Tvorba studentek Katedry scénografie DAMU je přes léto k vidění v pražském metru

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze společně s Divadlem DISK využívá od konce června nový výstavní prostor ve stanici Můstek metra A. Cestující, kteří metro opouštějí výstupem vedoucím přímo na střed Václavského náměstí, tak mají možnost seznámit se s tvorbou studentek Katedry scénografie DAMU, jež mimo jiné zahrnuje také část letošní klauzurní výstavy tradičně konané v Divadle DISK.

03.08.2022

Ministerstvo kultury rozdělilo první finanční prostředky z Národního plánu obnovy

Na základě výzvy na podporu projektů se zahraničním přesahem, kterou Ministerstvo kultury vyhlásilo v květnu letošního roku, byly rozděleny první finanční prostředky z Národního plánu obnovy. Mezi úspěšné příjemce patří například Divadelní ústav – Institut umění, který svými projekty bude podporovat prezentace hudebníků a divadelníků v zahraničí, umělecké stáže či vzdělávací akce na rozvoj dovedností aktérů z oblasti kulturních a kreativních odvětví. Moravská zemská knihovna/Literární centrum pomůže tvůrcům literatury pro děti a mládež se prosazovat v zahraničí.