20.01.2023 08:06

Časopisy odebírané Knihovnou Divadelního ústavu v roce 2023

Knihovna Divadelního ústavu pravidelně odebírá česká i zahraniční periodika nejen z oblasti divadla, ale se širším kulturním záběrem. Předkládáme vám abecedně řazený seznam časopisů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2023.

Soupis je rozdělen do tří částí – časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou obsahovou charakteristiku.

Články z českých divadelních časopisů a články o českém divadle ze zahraničních časopisů jsou pravidelně excerpovány do bibliografické databáze, která je součástí Virtuální studovny IDU.

Kompletní soupis je k dispozici na webových stránkách knihovny.

 

Autor článku: Autor článku: Alena Součková, Knihovna DÚ; Foto: David Konečný