14.06.2021 15:28

Celostátní přehlídka Dětská scéna 2021 a předávání Ceny MK v oboru dětských uměleckých aktivit

Ve dnech 11. – 13. června 2021 proběhla ve Svitavách Dětská scéna – 49. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a 49. ročník celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů. 

Dětské umělecké aktivity, zejména ty kolektivní, během lockdownu prakticky přestaly existovat. To, že se přehlídku navzdory okolnostem nakonec podařilo uskutečnit, pokládáme téměř za zázrak,“ říká Mgr. Jakub Hulák, hlavní organizátor přehlídky, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA, které přehlídku pořádalo z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka. „Většina postupových přehlídek musela být z důvodu epidemie zrušena, navíc jsme se potýkali s překvapivým odmítnutím obvyklé finanční podpory za strany MŠMT.

Přehlídka, na níž se dále organizačně podílejí Sdružení pro tvořivou dramatiku, Středisko kulturních služeb města Svitavy a katedra výchovné dramatiky DAMU, proběhla ve zkráceném termínu (místo obvyklého týdne pouhé tři dny). Recitační část ovšem proběhla v obvyklém rozsahu – systém postupů ze všech krajů ČR se nakonec podařilo zachovat, i když většina oblastních a krajských kol proběhla distanční či online formou. V rámci celostátní přehlídky vystoupilo 69 recitátorů a jejich chuť přijet, naživo vystoupit a setkat se s ostatními byla zjevně obrovská. Ve dvou večerních blocích pak vystoupilo celkem pět dětských divadelních souborů s inscenacemi, vybranými ze dvou realizovaných krajských kol a z přihlášek v podobě zaslaných videozáznamů. Svou přesnou stylizací a čistotou zaujalo zejména představení ZUŠ J. Jindřicha Domažlice nazvané DĚTI, v modelovém příběhu působivě líčícím osud tzv. Wintonových dětí.

V rámci přehlídky byla předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit – za dětské umělecké aktivity. Za celoživotní přínos v oboru dětského divadla, přednesu a dramatické výchovy ji získala Mgr. Irena Konývková, učitelka literárně-dramatického oboru a ředitelka ZUŠ Ostrov, vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů a lektorka dětského přednesu. Cenu předaly zástupkyně z odboru regionální a národnostní kultury MK Mgr. Jitka Ferbarová, tajemnice poradního orgánu ministra pro udílení Cen Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit, a Ing. Alena Kunčíková, ministerský rada pro oblast dětských estetických aktivit.

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/, foto: Irena Konývková