03.10.2014 13:32

Cena České hudební rady pro Serge Baudo

Na koncertu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK  8. října 2014 bude ve Smetanově síni slavnostně předána cena České hudební rady francouzskému dirigentovi Sergi Baudo.

Serge Baudo, světoznámý francouzský dirigent, vystoupí 8. a 9. října ve Smetanově síni se Symfonií d moll Césara Francka a výběrem z Utrpení sv. Šebestiána Clauda Debussyho. Jedná se o totožný program, jímž v roce 1959 na stejném místě začínal své první zahraniční angažmá. Serge Baudo se rozhodl ukončit mezinárodní působení a spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK po pětapadesáti letech. K této příležitosti Baudo převezme cenu České hudební rady.

Zdůvodnění udělení ceny ČHR Sergi Baudovi. Dirigent Serge Baudo je dlouhodobě spjat s naší kulturou, pro mnohé z nás je autoritou pro interpretaci francouzského impresionismu a francouzské hudby vůbec. Přispěl k rozšíření znalostí českých orchestrů i publika o významnou evropskou hudební kulturu jak v koncertní, tak nahrávací praxi. Je rovněž znalcem a propagátorem české hudby. Ceníme si jeho osobního vztahu k českému prostředí, který dává najevo i tímto koncertem, jímž uzavírá svou zahraniční kariéru.

Česká hudební rada je národní sekcí nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO sídlící v Institutu umění – Divadelním ústavu. Jejími členy jsou významná sdružení orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště. Současným presidentem organizace je ředitel MHF Janáčkův máj Jaromír Javůrek. Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost a propagaci české hudební kultury od r. 1994.  V minulosti byly oceněny takové osobnosti jako dirigenti Sir Charles Mackerras,  Z. Košler, J. Kout, Z. Mácal, z interpretů např. I. Moravec, Due Boemi di Praga, ale také třeba Spirituál kvintet nebo Iva Bittová. Ceny jsou doprovázeny vždy od r. 1994 dílem některého českého výtvarníka.

Autor článku: Judita Hoffmanová

Cena České hudební rady pro Serge Baudo