14.06.2001 00:00

Cena Jarmily Jeřábkové 2001

Soutěž je koncipována pro účastníky z oblasti současného tance a tanečního divadla do 35 let. Druhý ročník je určen pro choreografy a tanečníky z České republiky, Slovenska , Maďarska a Polska.

Práce budou posuzovány pětičlennou porotou složenou z českých a zahraničních choreografů, tanečníků a tanečních teoretiků. Na základě posouzení jednotlivých prací porotou ( práce budou posuzovány v prostorách divadla Duncan Centre, nikoliv na základě videozáznamu) bude porotou udělena hlavní cena Jarmily Jeřábkové. Hlavní cena je honorována částkou 50. tis. Kč. Tato částka bude vázána použitím na další projekt, nebo na dobu jeho přípravy, scénické řešení a další náklady spojené s tvorbou projektu. Porota má právo udělit i další ceny v částkách 20. tis. Kč a 10. tis. Kč. Tyto peněžité ceny jsou vázány použitím pro stejné účely jako hlavní cena. Choreografie vzniklé na základě ocenění ze zahajovacího ročníku mohou být přihlášeny do dalšího ročníku. Ocenění choreografové z ročníku 2000 předvedou výsledky své práce u příležitosti dalšího ročníku soutěže v roce 2001. Vyplacení udělených cen je smluvně vázáno na vytvoření dalšího tanečního projektu.

Informace o pořádání soutěže Cena Jarmily Jeřábkové:
Produkce Parisa Zargari -
Tel: 02/44 46 13 42, fax: 02/ 44 46 23 54, mobil: 0605 /51 48 81
e-mail: produkcedc@volny.cz

VEŠKERÉ INFORMACE O SOUTĚŽI CENA JARMILY JEŘÁBKOVÉ + PŘIHLÁŠKY: http://www.osf.cz/CJJ

Autor článku: redakce