17.07.2022 07:46

Cena Ministerstva kultury za divadelní a slovesné obory byla předána Mgr. Jiřině Lhotské

V pátek 24. června 2022 byla v Ústí nad Orlicí v rámci celostátní přehlídky Mladá scéna předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit Mgr. Jiřině Lhotské za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost v oblasti divadla a uměleckého přednesu. 

Cenu předaly Ing. Alena Kunčíková, tajemnice porot pro udělení cen MK v oborech zájmových uměleckých aktivit, a Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka Národního informačního centra pro kulturu.

Mgr. Jiřina Lhotská se od dětství věnovala přednesu, později i divadlu jako vynikající amatérská herečka (především v pražském souboru Máj, později v Novém divadle v Mělníku). Od 80. let, kdy začala působit v oblasti dramatické výchovy, ve své práci s dětmi dokázala spojit vynikající pedagogické schopnosti s talentem divadelníka. Její inscenace Grotesky (1987) a Královna Koloběžka (1988) patřily v 80. letech minulého století k vrcholům divadla hraného dětmi a ovlivnily další vedoucí a učitele. Řadu úspěšných inscenací s dětmi a mládeží vytvořila i mezi roky 1995 a 2016. K nejinspirativnějším patřily Je to naprosto jisté (2009), × Cami (2011), Drzoun (2012) nebo Zlatíčka (2015).

Po dlouhá léta je také oblíbenou porotkyní celostátních i jiných přehlídek dětského a mladého divadla, dětského přednesu, uměleckého přednesu dospělých či divadla poezie (často ve funkci předsedkyně poroty). Díky mnohaletým bohatým zkušenostem z práce s dětmi a mládeží mohla přispět ke koncipování a vytváření vysokoškolského studia dramatické výchovy na DAMU v Praze. Přestože pokračování její pedagogické dráhy ukončila koronavirová epidemie, zůstává divadelně stále aktivní, momentálně spolupracuje jako režisérka s divadelním souborem Scéna v Kralupech nad Vltavou.

Autor článku: převzato z: http://www.mkcr.cz/