12.03.2007 00:00

Cena pro encyklopedii Hudební divadlo v českých zemích

Nedávno vyšlý lexikon Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století získal 3. cenu v oboru biografických sborníků za rok 2007 v rámci každoroční soutěže Jednoty tlumočníků a překladatelů Slovník roku. Cenu publikaci, kterou vydal Divadelní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Academia, udělila odborná porota složená ze zástupců všech profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR, nakladatelů a dalších odborníků.

Kniha je prvním svazkem dlouhodobého vědecko-výzkumného a publikačního projektu Česká divadelní encyklopedie, který realizuje Divadelní ústav s podporou Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: olga.plchova@divadlo.cz

Autor článku: Informace z divadel