29.01.2001 00:00

Centre For Ibsen Studies

Adresa: Centre For Ibsen Studies, University of Oslo Library, N 0242 Oslo, Norwaytel.: +47 22 85 91 55, Fax: +47 22 85 91 58, e-mail: m.f.lund@ub.uio.no

Ibsenovo centrum je součástí Faculty of Arts na Universitě v Oslo. Založeno bylo dne 1. září 1992, oficiálně otevřeno 7. května 1993.
Hlavním cílem tohota centra je podpora a rozšíření výzkumu díla Henrika Ibsena z hlediska národního i mezinárodního. V současné době se buduje moderní informační a dokumentační středisko, které by online zpřístupňovalo své veškeré sbírky. Centrum organizuje národní i mezinárodní konference a semináře, dále nabízí kurzy pro studenty ve formě seminářů.
Sbírka dokumentů Ibsenova centra, která je největší sbírkou tohoto druhu na světě, obsahuje:
knihy a další materiály od Ibsena i o něm (osobní korespondence, kresby, novinové a časopisecké články, divadelní programy atd)
databáze fotografií
videozáznamy představení

Současným nejdůležitějším projektem je budování databáze New International Retrospective Ibsen Bibliography, která k dnešnímu dni obsahuje okolo 13 000 bibliografických záznamů o Ibsenových dílech v originále i v předkladech vydaných samostatně nebo jako součásti jiných publikací, přepisy a parodie na Ibsenova díla, dokumenty o Ibsenově životě knihy a disertace, novinové a časopisecké články, teze, divadelní programy.
Bibliografie je dostupná zdarma na adrese http://www.nbo.uio.no/baser/IBSEN.html

Autor článku: redakce