08.02.2021 15:33

Centrum experimentálního divadla: konkurz (editor časopisu CEDIT)

Centrum experimentálního divadla hledá editora časopisu CEDIT.

Termín nástupu: 1. 4. 2021
Pracovní poměr: DPP

CEDIT je textová platforma mapující kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla v Brně a jeho tří scén, Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu.

CEDIT probíhá jako textově-grafická performance. Vzniká ve dvoufázovém dialogu, nejprve v rámci redakční rady, kterou tvoří redakce, vedení CEDu a vedení jednotlivých divadel, následně v dialogu redakce a art-direkce.

CEDIT navazuje na tradici avantgardních divadelních časopisů a obsáhlých sezonních programů divadel, které stály na pomezí mezi uměleckou tvorbou a její reflexí. Experimentuje s médiem časopisového výstupu a iniciuje různé další aktivity pojené s reflexí kultury a společnosti.

web /  instagram

Náplň práce editora CEDITu:

Náplň práce editora CEDITu v sobě spojuje tvorbu, redakční činnost a administrativu. Mírně se proměňuje s ohledem na koncepci konkrétního čísla časopisu.

 • vytváření koncepce čísla a dalších aktivit CEDITu (výzkumná stáž pro studenty, koordinace workshopu, organizace debaty)
 • oslovování autorů
 • redakce textů
 • vedení rozhovorů, přepis a redakce
 • natáčení rozhovorů
 • překládání textů (rozhovorů, filozofických a teoretických)
 • psaní vlastních textů
 • rešerše a četba teoretické literatury
 • komunikace s art-directorem, korektorkou, vedením a propagací CEDu a jednotlivých divadel
 • iniciace nových výzkumných, reflexivních a teoreticky zaměřených projektů

Co nabízíme:

 • kreativní práci na DPP (5000 Kč/měsíc) v inspirativním kolektivu CEDu
 • dlouhodobou pracovní spolupráci, která se jako vedlejší příjem hodí k jiným pracovním závazkům
 • možnost iniciovat vlastní projekty v rámci časopisu
 • možnost učit se nové věci
 • spolupráci na unikátním projektu
 • možnost pracovat online (vhodné i pro uchazeče mimo Brno)

Jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti očekáváme:

 • ukončené SŠ vzdělání
 • schopnost vést tvůrčí dialog a podílet se na společné tvorbě
 • perfektní znalost mateřského jazyka slovem i písmem a vztah k jazyku
 • perfektní znalost minimálně jednoho světového jazyka (AJ, NJ, FJ, RJ)
 • chuť přinášet a realizovat vlastní nápady
 • všeobecný historický, kulturní a společenský rozhled

Práce je vhodná jak pro absolventy, tak ještě studující uměnovědných, uměleckých či jiných humanitních magisterských oborů. Předchozí redakční či editorská praxe je výhodou, ale není požadovanou podmínkou.

V případě zájmu prosím zašlete:

 • profesní životopis, v případně jakékoli tvůrčí činnosti i portfolio, foto, video apod.
 • motivační dopis, který bude obsahovat: 1) zhodnocení kladů a záporů dosud vydaných čísel CEDITu; 2) návrhy témat, případně i konkrétních článků, autorů, rozhovorů a výstupů, kterými byste se chtěli v CEDITu zabývat; 3) zamyšlení, co můžete CEDITu přinést a co může přinést práce v redakci CEDITu Vám
 • dva až tři své texty jakéhokoli formátu (esej, školní seminární práce, diplomová práce, poezie, próza, divadelní hra, recenze) s krátkým zdůvodněním výběru. V případě zaslání kratších textů může být zaslaných příspěvků více, max. však 5 stran A4. V případě veřejně dostupných textů, např. diplomových prací či článků v médiích stačí zdůvodnění a odkaz.

Své přihlášky zasílejte nejpozději do 8. 3. 2021 na emailovou adresu kosulicova@ced-brno.cz . Následně budete osloveni k pohovoru, který se uskuteční v druhé polovině března 2021, a to živě nebo online, podle aktuálních protipandemických opatření.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v kterékoliv fázi bez udání důvodů.

Autor článku: Andrea Goldbergerová