18.04.2019 12:33

Cenu Marka Ravenhilla získala Martina Kinská za inscenaci Agent

Inscenace Agent tzv. společenský pražského nezávislého souboru Testis v režii Martiny Kinské získala Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou divadelní inscenaci nového textu za rok 2018. Cenu v podobě „kožich“, který pro letošní ročník zhotovil český scénograf a kostýmní výtvarník Petr Vítek, předala 17. dubna v pražské VILE Štvanice francouzská dramatička Alexandra Badea.

Letošní slavnostní večer proběhl po několikerém hostování na předních českých divadelních festivalech opět v Praze, tentokrát ve VILE Štvanice. V rámci večera byla uvedena scénická skica hry Autorka od Elly Hicskon v režii Lukáše Kopeckého. Po ní následovala debata s českými autory a autorkami o postavení autora v současném českém divadelním kontextu. Zúčastnili se jí čeští autoři Petra Hůlová, Martina Kinská a Ondřej Novotný.

Cena Marka Ravenhilla je součástí projektu Centrum současné dramatiky,  který od roku 2010 realizuje Divadlo LETÍ, a letos byla udělena již podeváté. Osmičlenná nezávislá porota vybírala v roce 2018 z více než osmdesáti premiér, z nichž do finále nominovala pět inscenací. Kromě Agenta uváděného ve Studiu Švandova divadla to bylo pražské Dejvické divadlo s inscenací Elegance molekuly, nezávislá produkce Viktora Tauše Heaven’s Gate s Amerikánkou, Jihočeské divadlo s Téměř dokonalou láskou a amatérský soubor Ty-já-tr Hrobeso s inscenací Zlatý drak.

Výběr vítězné inscenace zdůvodňuje členka poroty, divadelní publicistka Jana Soprová: Původní hra Martiny Kinské a Radka Schovánka Agent tzv. společenský, uvedená  společností Testis ve Studiu Švandova divadla, v současné české dramatice nemá obdoby. V komorním příběhu jedné rodiny se autorům podařilo dokonale zachytit  tragickou rozporuplnost existence v době socialismu, kdy bylo velmi těžké udržet si čistý štít, neublížit sobě ani ostatním. Hra zároveň ukazuje, jak obtížné je posuzovat tehdejší situaci z dnešního pohledu. V rodině, kterou po léta držela vzájemná láska a pochopení, jako by odhalením starých hříchů  vybuchla bomba, rozmetala v jediném okamžiku všechny jistoty a zanechala spoušť. Je tu, velmi neokázale a přitom silně znázorněn generační konflikt, fatální střet minulosti se současností, nemožnost určit hranici dobra a zla a dopátrat se pravdy, kdo vlastně nese největší díl viny. Společně s citlivou interpretací textu, soustředěné čistě na psychologicky silné výkony čtveřice herců, je to titul, který dokáže oslovit všechny generace diváků.“

Cenu předala mezinárodně úspěšná francouzská autorka rumunského původu Alexandra Badea, jejíž hru Europe Connexion od února letošního roku uvádí ve VILE Štvanice Divadlo LETÍ. Divadlo LETÍ s Badeou spolupracuje v rámci evropského projektu Fabulamundi – Playwrighting Europe, jehož cílem je rozproudit výměnu současné dramatiky napříč Evropou, a tedy dokonale konvenuje s iniciativou Ceny Marka Ravenhilla.

Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu je ocenění českých tvůrců za počin v oblasti inscenování současné dramatiky. Novým textem se rozumí takový text, který vznikl v období deseti let před příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů Rady Ceny Marka Ravenhilla, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i výsledky autorské či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo kontext konkrétní inscenace a poetiky divadla, pro nějž vznikal. Projekt Centrum současné dramatiky, v rámci něhož je cena udílena, založilo pod záštitou Václava Havla v roce 2010 Divadlo LETÍ.

V loňském roce získala Cenu Marka Ravenhilla inscenace divadla VOSTO5 Společenstvo vlastníků v režii Jiřího Havelky.

Rada Ceny Marka Ravenhilla zasedala v roce 2018 ve složení:

 • David Košťák, dramaturg Divadla LETÍ
 • Jan Kerbr, divadelní kritik
 • Jana Slouková, umělecká šéfka Klicperova divadla a festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové
 • Tomáš Suchánek, manažer Divadla Petra Bezruče a ředitel a dramaturg festivalu Dream Factory Ostrava
 • Alena Zemančíková, dramaturgyně a divadelní kritička
 • Jitka Šotkovská, divadelní kritička a teoretička
 • Jitka Pavlišová, divadelní kritička a teoretička
 • Jana Soprová, divadelní publicistka

Další nominované inscenace:

 • Dejvické divadlo
  Petr Zelenka: Elegance molekuly
  Režie: Petr Zelenka
 • Heaven’s Gate (uváděno na Jatkách 78)
  David Jařab, Evita Naušová: Amerikánka
  Režie: Viktor Tauš
 • Jihočeské divadlo, České Budějovice
  Nicole Moeller: Téměř dokonalá láska
  Režie: Adam Svozil a Kristýna Kosová
 • Ty-já-tr, činohra souboru Hrobeso (uváděno v Radaru)
  Roland Schimmelpfennig: Zlatý drak
  Režie: Štěpán Pácl

Centrum současné dramatiky

Od ledna 2010 Divadlo LETÍ realizuje pod záštitou Václava Havla projekt s názvem Centrum současné dramatiky, na kterém spolupracuje s dalšími partnery, jako jsou Institut umění – Divadelní ústav, Švandovo divadlo, HaDivadlo a další. Cílem projektu je podpora vzniku nové dramatiky, podpora nových inscenací současné dramatiky, cirkulace textů, autorů, tvůrců a inscenací v rámci EU, teoretická reflexe současné dramatiky a její propagace mezi veřejností. Projekt Centra současné dramatiky se rozvíjí v několika programových liniích. Jednou z hlavních aktivit je podpora autorských rezidencí pro konkrétní divadla. V rámci projektu dále vznikají inscenace a inscenační skici, jak v produkci Divadla LETÍ, tak i v koprodukci s dalšími divadly. V rámci projektu se také utváří „Klub s vášní pro nové hry“, volné sdružení divadel, která se ve své dramaturgii a inscenační praxi věnují současné české a světové dramatice. K jeho hlavním cílům patří: spolupráce při vývoji současných dramatických textů a jejich inscenování; přehlídka inscenací současné dramatiky; spolupráce při dalších formách propagace současné dramatiky; udělování ceny za inscenaci nového textu.

http://divadlo-leti.cz/

Autor článku: Karolína Macáková