08.09.2021 10:42

Cenu Ministerstva kultury 2021 za neprofesionální divadlo dostal Ivan Němec

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Statutární město Prostějov a DUHA - Kulturní klub u hradeb celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov.

Letošní již 64. ročník se konal kvůli koronavirové situaci v neobvyklém termínu od 31. 8. do 4. 9. 2021. Wolkrův Prostějov je tradičním prostorem pro neprofesionální recitátory a divadla poezie a nabízí ta nejinspirativnější vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Přehlídka je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Diváci v letošním roce mohli slyšet více než šedesát recitačních výkonů a shlédnout pět amatérských a jedno profesionální divadelní představení.

V rámci festivalu byla předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit, která byla udělena za divadelní a slovesné obory. Laureátem se stal pan Ivan Němec za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie. Ocenění předala v rámci slavnostního závěrečného večera festivalu tajemnice poradního orgánu ministra kultury pro udělení Cen Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit Jitka Ferbarová, za účasti zástupců NIPOS. V rámci závěrečného večera byly předány také ceny festivalu vítězům jeho letošního ročníku.

Autor článku: Převzato z: http://https://www.mkcr.cz/