09.12.2011 15:07

Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury získala Helena Albertová i manželé Ševčíkovi

Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury udělil ministr kultury Jiří Besser Heleně Albertové, Stanislavu Kleisnerovi, manželům Janě a Jiřímu Ševčíkovým a PhDr. Vítu Richterovi. Diplom oceněným předal 1. náměstek ministra František Mikeš.

Helena Albertová, dramatička a autorka prací z oboru scénografie patří k osobnostem, které výrazně ovlivnily podobu Pražského Quadriennale jako nejvýznamnějšího prostoru pro prezentaci české a světové scénografie a pro setkávání scénografů a odborníků z celého světa.

Dlouhodobě se věnovala mezinárodní přehlídce scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale (1975-1995 se podílela přímo na vytváření koncepce a přípravy). Její nezpochybnitelný přínos k rozvoji české kultury spočívá především v její dlouhodobé misi v oblasti výstav a přednáškové činnosti.

Od sedmdesátých let 20. století až dosud působí jako kurátorka a autorka scénářů mnoha výstav propagujících české divadlo a scénografii v České republice i v zahraničí. V roce 2008 připravila v anglickém jazyce publikaci Josef Svoboda – scénograf, věnovanou umělci, z jehož prací připravila několik významných výstav. Tato kniha je dalším příspěvkem šíření dobrého jména českého divadla a scénografie.

Helena Albertová je rovněž autorkou divadelních her (Parádní pokoj, Příběh Jana Jakubce, Letní kino Život) a věnuje se rovněž amatérskému divadlu jako režisérka a upravovatelka her (Lesní divadlo Mlýny, Kytlický ochotnický spolek).

Zdroj: Návrh na udělení Ceny MK předložený Institutem umění – Divadelním ústavem

Manželé Jana a Jiří Ševčíkovi, oba kurátoři a pedagogové Akademie výtvarného umění v Praze svou celoživotní prací zásadně přispěli k rozvoji české kultury a k rozšíření zájmu o české moderní umění v Čechách i za hranicemi České republiky.

Jana Ševčíková, historička umění, kritička a kurátorka, od roku 1990 přednáší na AVU v Praze. Je kurátorkou řady významných výstav českého a mezinárodního umění. Autorkou kritických a teoretických textů ve spolupráci se svým manželem Jiřím Ševčíkem.

Jiří Ševčík, historik a teoretik umění, výtvarný kritik a kurátor, profesor a prorektor AVU v Praze. Před rokem 1989 byl vědeckým pracovníkem Fakulty architektury ČVUT v Praze, počátkem 90. let hlavním kurátorem Galerie hlavního města Prahy a v letech 1993-1996 ředitelem Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Manželé Ševčíkovi mají nespornou zásluhu na tom, že do československých uměnovědných kruhů začaly již v 80. letech minulého století citelněji prosakovat myšlenky postmoderny. Jejich vystoupení na plzeňské konferenci v roce 1984 bylo v běžné kunsthistorické společnosti zjevením.
Především Jiří Ševčík již od roku 1988 intenzivně spolupracuje s četnými rakouskými institucemi z oblasti současného umění (Neue Galerie Graz, Kunstverein Graz). Jako kurátoři se oba podíleli na mnoha velkých výstavách Muzea moderního umění ve Vídni (MUMOK) a podařilo se jim hned na počátku 90. let „vyvézt“ české umělce do zahraničí. Jana a Jiří Ševčíkovi se zasloužili o propagování a známost řady českých současných umělců, mezi nimi malířek sester Jitky a Květy Válových, Jiřího Kovandy, Jána Mančičky, Josefa Bolfa, Tomáše Hlaviny, Tomáše Vaňka a řady dalších.

Jana a Jiří Ševčíkovi jsou autory mnoha textů o současném českém umění a českých umělcích v odborných publikacích a katalozích řady výstavních institucí u nás, v Evropě i v zámoří. Svými výstavními projekty a svou kurátorskou prací vytvořili okolo sebe uměleckou komunitu, která mění principy vnímání moderního umění. Jsou jakýmisi „spiritus agens“ českého umění po pádu železné opony na západ i východ od našich hranic.

Zdroj: Návrh na udělení Ceny MK předložený Institutem umění – Divadelním ústavem.

Více o předávání Cen Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury se dočtete ZDE.

Autor článku: Eva Tichá, MKČR

Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury získala Helena Albertová i manželé Ševčíkovi