10.01.2020 09:49

Česká delegace se inspiruje divadlem v New Yorku

V rámci programu Propagace českých scénických umění do zahraničí, jehož součástí je také prezentace České republiky na významných zahraničních veletrzích a festivalech a který koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce, se hned začátkem roku 2020 vydala do USA česká delegace.

Na základě otevřené výzvy byli vybráni Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa, Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín a režisér Jan Mocek. Během svého pobytu v New Yorku budou mít zástupci českého divadla možnost navštívit festival a sympozium Under the Radar, které pořádá slavné newyorské Public Theater a také veletrh scénických umění APAP každoročně pořádaný Asociací amerických profesionálů ve scénických uměních a další profesní akce, které v tomto období v New Yorku probíhají. Partnerem akce je České centrum v New Yorku.

Oddělení mezinárodní spolupráce bude na začátku února vyhlašovat další výzvy pro účast na veletrzích a festivalech v zahraničí, mezi nimiž bude například výzva k účasti na veletrhu Tanzmesse v Německu, veletrhu CINARS v Kanadě nebo bilaterální výměna s Belgií. Výzvy budou zveřejněny na webu IDU, na portálech www.divadlo.cz a na www.culturenet.cz. Sledujte také naše sociální sítě.

www.idu.cz

Autor článku: IDU