14.12.2022 20:49

Česká filharmonie s dirigentem Václavem Luksem zahraje Českou mši vánoční

Česká filharmonie ve spolupráci s Collegiem Vocale 1704 zahraje 20. prosince v Rudolfinu pod vedením Václava Lukse Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Program doplní Korunovační mše C dur Wolfganga Amadea Mozarta. Sólových partů se ujmou sopranistka Slávka Zámečníková, altistka Václava Krejčí Housková, tenorista Jaroslav Březina a barytonista Roman Hoza. Na varhany bude hrát Pablo Kornfeld. ČTK o tom informoval mluvčí ČF Luděk Březina.

První český orchestr dosud nastudoval Českou mši vánoční pouze dvakrát. Na vánočních koncertech v roce 2014 ji provedl tehdejší šéfdirigent ČF Jiří Bělohlávek a přenášela se do kin po celé České republice a o tři roky později dirigent Vojtěch Jouza.

Ve Dvořákově síni Rudolfina se 20. prosince od 18:00 a 20:30 uskuteční dva mimořádné vánoční koncerty. Druhý z koncertů bude možné sledovat na YouTube. Živý přenos zajistí Studio Rudolfinum.

„Když v roce 1796 komponoval Jakub Jan Ryba pro provedení v rožmitálském kostele svoji Českou mši vánoční, zněla mu dost možná v uších všudypřítomná hudba Mozartova. Rožmitálský kantor totiž rakouského génia nesmírně obdivoval a jeho hudba pro něj byla ztělesněním hudební dokonalosti," uvedl dirigent Luks, který bude Českou filharmonii řídit poprvé.

"V prostých harmoniích ‚Rybovky' nemůžeme přeslechnout mozartovský vzor a jedinečnou melodickou invenci nesmírně hudebně vzdělaného kantora, který zkomponoval též velké množství velmi náročné a umělecky ambiciózní hudby a který dokázal i do prosté hudby pastorální mše vložit otisk své geniality," dodal specialista na barokní a klasicistní repertoár.

Missa pastoralis bohemica, nazývaná většinou Česká mše vánoční nebo Hej, mistře, je jakousi obdobou jesličkové hry, aplikovanou na strukturu mše. Jednoduchý děj o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám nemá s latinským liturgickým textem mnoho společného. Skladba vznikla v roce 1796 a má důsledně pastorální charakter. Skladba se prostřednictvím opisů rychle rozšiřovala do celých Čech a její provozování pokračovalo i po Rybově smrti.

Mozartova Korunovační mše vznikla pro provedení při velikonoční bohoslužbě v salcburské katedrále roku 1779 a titul si vysloužila teprve díky oblibě svého provádění při různých pozdějších slavnostních příležitostech. ČF hrála Korunovační mši C dur pouze na dvou koncertech ve Smetanově síni Obecního domu v březnu 1944. Za řízení Rafaela Kubelíka tehdy program doplnila další dvě Mozartova díla – Serenáda G dur a Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll.

FB událost

https://www.ceskafilharmonie.cz/

Autor článku: ČTK: jir, ptd