18.04.2019 12:39

Česká taneční platforma 2019: otevřená výzva pro mladé kulturní manažery a produkční

Česká taneční platforma 2019 vyhlašuje: OTEVŘENOU VÝZVU PRO MLADÉ KULTURNÍ MANAŽERY A PRODUKČNÍ

Porota Ceny manažer roku / Cena Jiřího Opěly (letos neudělené) vnímá profesi a roli tanečního manažera na poli domácího současného tanečního umění za nedostatečně rozvinutou a opomíjenou. Touto výzvou chceme podpořit zájem o management tanečních projektů.

Výzvu směřujeme ke studentům, absolventům a dalším kulturním manažerům v počáteční fázi jejich profesní dráhy (do 39 let). Zájemci se mohou přihlásit s tanečním a pohybovým projektem, který je již v realizaci, nebo bude realizován do března 2020. Osobní pohovory s kandidáty proběhnou na základě přihlášek v červnu 2019.

Odměna 10.000 Kč bude honorářem pro vybraného manažera a bude mu předána v červenci 2019.

PŘIHLÁŠKA

  • Jméno:
  • Název projektu
  • Termín realizace a dokončení projektu
  • Kontakt – Tel. + Email
  • Prosím představte stručně projekt, na kterém se podílíte / budete podílet (max 1000 znaků)

Doplňující otázky (nepovinné):

  • Popište stručně, v čem bude spočívat vaše manažerská práce na projektu.
  • V čem je práce na projektu pro vás přínosná?
  • V čem je podle vás projekt výjimečný, nebo důležitý?
  • Jedná se o jednorázový nebo dlouhodobý projekt?
  • Vaše stávající aktivity v oblasti managementu tance (pokud jsou)

Přihlášky posílejte společně s Vaším CV do 31. května.

Informace a kontakt pro přihlášky: Česká taneční platforma, zuzana.hajkova@tanecpraha.eu

Porota Ceny manažer roku: Lucia Kašiarová, Honza Malík, Jiří Opěla

Autor článku: Honza Malík