13.06.2018 11:49

České centrum Mezinárodní asociace divadelních kritiků AICT/IATC se vyjádřilo k uvedení inscenace Naše násilí a vaše násilí na festivalu Divadelní svět Brno

České centrum AICT/IATC s hlubokým znepokojením sleduje snahy části české společnosti a její politické reprezentace zasahovat do svobody tvorby a vyjadřování, jak se projevila při hostování slovinského souboru Mladinsko Gladalšišče s inscenací Naše násilí a vaše násilí na festivalu Divadelní svět Brno, a vyjadřuje plnou solidaritu se slovinskými umělci i s pořadateli festivalu. 

Umění má povinnost vyjadřovat se kriticky ke společnosti a světu, a to z jakýchkoli politických pozic, i formou demýtizace náboženských ikon a symbolů, jako tomu je v této inscenaci. Není v občanské společnosti přípustné umlčovat jakékoli projevy, které nepřekračují zákony, politickými nebo ekonomickými prostředky. Umění je otevřená platforma rozličných společenských i politických názorů a postojů a musí za každou cenu zůstat svobodné. V tom tkví základ této civilizace a evropské společnosti a za tyto principy se české centrum AICT staví.

Vyzýváme české politiky, aby stáli na straně občanské společnosti a nenechali se ovlivnit proudy a iniciativami spojenými s násilnými zásahy do divadelního představení v Brně, do snahy cenzurovat program brněnského festivalu, a aby veřejně deklarovali a zasadili se o plnou svobodu umělecké tvorby.

http://aict.idu.cz/

Autor článku: Auto: IDU, foto: Divadelní svět Brno