12.06.2017 14:22

České loutky v Japonsku

V prestižním muzeu The National Art Center Tokio, kde se právě nachází i Muchova Slovanská epopej, byla 24. května zahájena výstava  pod názvem České loutkové divadlo 3x jinak. Výstava, která představuje historii českého loutkového divadla od kočovných společností až po současnost, bude v Japonsku k vidění až do konce roku.

Putovní expozice od roku 2014 ve spolupráci Institutu umění – Divadelního ústavu a Českých center  podává  stručný, ale reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Po prezentaci v Jižní Koreji a krátké zastávce v České republice, kde se výstava v březnu připojila k akcím na počest zapsání českého a slovenského loutkářství UNESCO, bude expozice do konce roku vystavena na třech místech v Japonsku.

Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám se návštěvníci seznámí s různými kapitolami českého loutkového divadla. Ve třech magických boxech návštěvníci nahlédnou do období kočovného divadla i éry populárních rodinných divadel, seznámí se s významnými loutkářskými výtvarníky v kontextu slavných inscenací a loutkářských souborů, zhlédnou prezentaci fenoménu černého divadla a moderní divadelní architektury. Čeká je také interaktivní část, v níž si mohou vyzkoušet různé druhy loutek v podobě typických postav z českých pohádek. Výstavu vytvořily kurátorky Nina Malíková, neúnavná propagátorka českého loutkového divadla, a Martina Černá.

Pro kurátorský tým i všechny umělce, kteří jsou na ve výstavě České loutkové divadlo 3x jinak zastoupeni, je nesmírnou ctí představit se desítkám tisíc japonských diváků po boku Slovanské epopeje Alfonse Muchy a za tento nápad patří dík Českému centru v Tokiu. Po téměř celoročním turné po Jižní Koreji a uvedení v  Muzeu východních Čech v Hradci Králové u příležitosti zápisu českého loutkářství do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO tak české loutky zamířily do další prestižní destinace, kam – jak doufáme – opět přinesou inspiraci, pobavení i poučení,“ říká Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu.

V roce 2017 se slaví 60. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a tehdejší Československou republikou. Právě probíhající výstavy Slovanská epopej a České loutkové divadlo 3x  jinak tak představují  nejvýznamnější kulturní události Roku české kultury v Japonsku. Výstava České loutkové divadlo 3x byla japonské veřejnosti poprvé představena v prestižním muzeu The National Art Center 24. května 2017 a k vidění zde  bude  do 5. června. Poté bude putovat do Českého centra Tokio (7.července - 31.srpna 2017)  a v listopadu do Lida City Kawamoto Kihachiro Puppet Museum  (2. listopadu - 10. prosince 2017).

www.idu.cz