09.02.2021 12:48

České středisko ITI má nové prezidium, v období pandemie ho povede Yvona Kreuzmannová

Pandemie SARS-CoV-19 a s ní související opatření znásobila agendu nejen státní a veřejné správy, ale také profesních organizací. České středisko ITI (International Theatre Institute) se jako zastřešující platforma českých scénických umění od března loňského roku intenzivně zapojuje do jednání o protiepidemických opatřeních a finančních nástrojích pomoci sektoru kultury. V mimořádných podmínkách, které pro divadla přetrvávají dodnes, se na svou hereckou profesi a pedagogickou činnost musí nadále plně soustředit Eva Salzmannová, která zastávala post prezidentky od roku 2019.

Pro současné výjimečné období, kdy je kulturní advokacie zapotřebí více než jindy, zvolila Rada českého střediska ITI nové dvě členky a jednoho člena prezidia, jimiž se stali Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě a Jakub Vedral, divadelní producent a ředitel společnosti ArtProm a ART Prometheus.

Novou prezidentkou se stala Yvona Kreuzmannová. Yvona Kreuzmannová je zakladatelka a ředitelka Tance Praha z.ú. od roku 1991, kdy završila studia na HAMU a stáž v Paříži. Její vizí bylo pořádat Mezinárodní festival TANEC PRAHA a následně rozšířila činnost o Českou taneční platformu a PONEC – divadlo pro tanec. V letech 2006 – 2008 pracovala jako externí poradkyně ministra kultury ČR. Je aktivní v řadě evropských a mezinárdoních projektů a sítí, napříkald Aerowaves, IETM, EDN – European Dancehouse Network aj. V roce 2004 jí udělil francouzský prezident rytířský řád Rytíře za zásluhy za mimořádný přínos k rozvoji evropské kulturní spolupráce.

https://iti.idu.cz/

Autor článku: IDU, foto: Václav Ryba