15.10.2020 08:50

České středisko ITI se dotazuje místopředsedy vlády České republiky

České středisko ITI jako zastřešující platforma pro česká scénická umění se obrátilo na místopředsedu vlády Karla Havlíčka s dotazem na zohlednění Usnesení Evropského parlamentu o kulturním oživení Evropy2020/2708 (RSP) a doporučení při využití nástrojů podpory oživení Next Generation EU.

Evropský parlament vyzval dne 17. září 2020 Komisi a členské státy, aby pro kulturní a tvůrčí odvětví vyčlenily podle svých specifických potřeb alespoň 2 % na podporu oživení a odolnosti z plánu podpory „Next Generation EU“. Toto doporučení zdůvodňuje významem kulturních a tvůrčích odvětví pro HDP EU a více než dvojnásobným podílem osob samostatně výdělečně činných v oblasti kultury v roce 2019 v EU-27 oproti průměru v hospodářství jako celku. Kulturní a kreativní odvětví představují 7,8 milionu pracovních míst a 4 % HDP v rámci EU, což je podobný objem jako ve sféře informačních a komunikačních technologií a v oblasti ubytovacích a gastronomických služeb,

Současně Evropský parlament vyzývá členské státy k zajištění toho, aby se zvláštní domácí sociální, fiskální a hospodářská pravidla, která se běžně uplatňují na subjekty působící v kulturních a kreativních odvětvích, dala rozšířit na období krize i po ní; žádá členské státy, aby do svých specifických plánů obnovy malých a středních podniků, které již provádějí, zahrnuly MSP působící v kulturních a kreativních odvětvích;  a vyzývá členské státy, aby zvážily nabídku finanční pomoci kulturním centrům a akcím při provádění nových opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Dotaz se týká toho, jak jsou tato doporučení zohledněna v Národním plánu obnovy, který Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě. V jaké výši a jak budou prostředky z tohoto fondu použity pro pomoc na obnovu kulturního sektoru postiženého omezeními v důsledku pandemie covid-19.

Na závěr zástupci zastřešující platformy pro česká scénická umění sdružující profesní organizace nabídli konzultace či dotazy ohledně potřeb živého umění.

Plné znění dopisu

Autor článku: https://iti.idu.cz/