15.04.2009 00:00

Česko-izraelská divadelní sezóna 2009

Po realizaci několika úspěšných projektů zaměřených na mezinárodní divadelní komunikaci (např. Česká sezóna v Kanadě / Kanadská sezóna v České republice, menší projekty České experimentální divadlo v Severní Americe a České experimentální divadlo na Balkáně, rozsáhlá výměna České divadlo v Latinské Americe a prezentace českého divadla s názvem Invaze do Evropy) připravil na rok 2009 Institut umění - Divadelní ústav projekt, který přivádí české divadlo do Izraele a izraelské divadlo do Čech.

Česká republika má málo možností spolupracovat s Izraelem z důvodů velké geografické vzdálenosti a častých ekonomických a politických problémů v tomto regionu. Izrael je pro Čechy stále ještě synonymem exotiky. Vzhledem ke specifické historické i kulturní úloze Izraele však tato oblast představuje nesmírně důležitý prostor a to nejen pro Českou republiku, ale také pro celou současnou Evropu. Na rok 2009 navíc připadá několik zásadních tamějších výročí (vznik státu, vznik národního divadla ad.)

České divadlo v Izraeli

České divadlo je v Izraeli prozatím bohužel jen málo známé, s výjimkou divadla loutkového. Nejnovější trendy českého divadla se zde nemají možnost prezentovat, a to i přesto, že zájem o českou kulturu je značný mj. i díky velkému počtu emigrantů z východní Evropy, kteří mají dodnes zájem o své kulturní tradice a dědictví. Z izraelské divadelní scény se mohla česká veřejnost seznámit především s tancem, který představuje regionální špičku.

Centrem projektu Česko-izraelské divadelní sezóny bude metropole Tel Aviv, která v roce 2009 oslaví 100. výročí od svého založení. Tel Aviv je centrem nynějšího izraelského kulturního života, divadelní tepna, v níž sídlí jak hojně navštěvovaná statutární divadla, tak bující alternativní život. I proto je mnoho z divadelních aktivit celého projektu směřováno právě sem. Další dílčí akce se připravují též pro Jeruzalém či Acco.

Hlavním záměrem projektu je nejen představení práce českých divadelních souborů, a tudíž prezentace českého divadla v Izraeli, ale především zahájení a podpora rozsáhlejší kulturní spolupráce, navázání hlubších a trvalejších vztahů.

Kromě divadelních představení je v květnu 2009 pro studenty School of Visual Theatre Jerusalem připraven osmidenní workshop na téma Intimní performance pro veřejný prostor. Chystá se také  přednáška o současném českém divadle a výstava loutkového divadla.

Hostování Národního divadla v izraelském divadle Cameri v Tel Avivu

Vzhledem k intenzivnímu zájmu o činnost pražského Národního divadla a s ohledem na jeho výjimečné postavení v rámci české divadelní kultury se hlavním partnerem projektu stalo právě Národní divadlo, které participuje na ústředním bodu výměny.

Hostování činohry Národního divadla v Izraeli s inscenací Rock´n´Roll se uskuteční 2. a 3. května 2009. Hru britského dramatika Toma Stopparda, který se hlásí ke svým českým kořenům, uvádí Národní divadlo od roku 2007. V březnu 2009 dosáhla inscenace již své padesáté reprízy. Spolupráci obou divadel pak završí hostování koprodukční inscenace divadel Cameri (Městské divadlo v Tel Avivu) a Habima (Národní divadlo) 30. a 31. ledna 2010 v Praze.

Cameri Theatre je jedním ze dvou největších a nejvýznamnějších izraelských divadel. Bylo založeno v roce 1944 a za více než půl století své existence nastudovalo přes 500 inscenací. Oba zakladatelé Cameri Theatre, Yosef „Pepo“ Milo a Paul Levi, pocházeli z Prahy a při své snaze zbudovat mladé, dynamické divadlo se mimo jiné nechali inspirovat pražskou avantgardní divadelní scénou.

Historicky první hostování Národního divadla v Izraeli se uskuteční v době, kdy bude Česká republika předsedat Evropské unii. Národní divadlo se  tak stane významnou součástí prezentace české kultury v zahraničí.

Oboustranná spolupráce Národního divadla a divadla Cameri symbolicky naváže na tradiční vztahy obou zemí, přetrhané v období komunistického Československa a znovu úspěšně obnovené po roce 1989. V rámci hostování Národního divadla se v Tel Avivu uskuteční i samostatný koncert legendární skupiny Plastic People of the Universe, jejíž vystoupení je také součástí inscenace Rock´n´Roll.

Izraelské divadlo v Čechách

Z izraelského divadla bude mít možnost česká veřejnost již v květnu 2009 zhlédnout inscenaci Hansel and Gretel (Adam Theatre), které bude uváděno celý týden v rámci pražského Fringe festivalu  (22. - 30. 5. 2009). 

Další série tří představení se pak uskuteční v říjnu 2009. První z nich, Dress, přináší příběh generací tří žen, které symbolizují šaty, jenž se v rodině dědí. Představení bude uvedeno v rámci mezinárodního festivalu Divadlo jednoho herce v Chebu od 1. do 4. 10. 2009. Druhé bude Club Guy & Roni - představení izraelských choreografů Roni Haverové & Guye Weizmana, které jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu ženské exprese, má atmosféru pouličních exhibic a šarvátek dívčího gangu. Uskuteční se v rámci festivalu 4 + 4 Dny v pohybu v Praze. Třetím je site-specific inscenace Synagoga založená na starých židovských legendách a textech Talmud a Midraš. Spojuje starobylé texty a aktuálními otázkami, uskuteční se v Synagoze na Palmovce.

V lednu 2010 proběhne druhá část mezinárodní výměny – hostování koprodukční inscenace telavivského národního a městského divadla Habima a Cameri v Praze.

Webové stránky projektu

Aktuální informace o projektu, podrobný program pro izraelskou i českou část, anotace jednotlivých akcí, tiskovou zprávu, fotografie a kontakty najdete na stránkách Česko-izraelské divadelní sezóny www.divadlo.cz/czech-israel, které byly spuštěny 15. dubna 2009.                      

Program - České divadlo v Izraeli 2009

DIVADLO

2. a 3. května 2009
Národní divadlo – Rock ´n´ Roll v divadle Cameri, Tel Aviv
Zahájení projektu v Izraeli.
Uvedení dvou představení inscenace hry Toma Stopparda na scéně prestižního městského divadla Cameri je součástí oboustranné divadelní výměny a zároveň důležitým mezníkem v navazování mezidivadelních vztahů.
www.narodni-divadlo.cz

Červenec 2009
Farma v jeskyni – Sclavi – Emigrantova píseň / festival Clipa Aduma, Tel Aviv
Vystoupení přední české alternativní divadelní společnosti na festivalu Clipa Aduma, který organizuje divadlo Clipa v Tel Avivu.
Dvě představení během festivalu od 15. do 31. 7. 2009.
www.infarma.info

Září 2009
Karenin´s Smile – divadlo Hasimta, Tel Aviv
Koprodukční projekt tanečnic Terezy Lenerové (CZ) a Einat Ganz (ISR)
V září proběhne poslední zkušební fáze a pak uvedení.
Inscenace bude uvedena i v České republice  v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu.

Říjen 2009
Účast českého alternativního divadla – festival Acco v Accu
Přední festival alternativního divadla v Izraeli poprvé otvírá mezinárodní sekci a má zájem o českou inscenaci.
Ředitelka festivalu Smadar Yaaron spolu s dramaturgickou radou právě vybírají titul k hostování (důraz je kladen na inscenace zabývající se sociální či jinou menšinovou tematikou).
www.accofestival.co.il

Prosinec 2009
Dny českého alternativního divadla  -  divadlo Tmuna, Tel Aviv
Účast tří inscenací domácího alternativního divadla.
Hostit je bude přední telavivská „fringe“ scéna.
Hostující inscenace vybírá umělecká ředitelka divadla Lilach Avneri.
Doprovodný program v jednání.
www.tmu-na.org.il


WORKSHOP

Květen 2009
Osmidenní workshop na téma Intimní performance pro veřejný prostor.
Dílnu povede Sodja Lotker z Institutu umění – Divadelního ústavu a Oren Sagiv z Izraele.
Dílna je určena pro studenty School of Visual Theatre Jerusalem v Jeruzalemě.

Dílna bude zkoumat prostory, ve kterých se odehrávají intimní setkáni mezi lidmi, prostory veřejné a soukromé. Bude zkoumat velikost a jiné charakteristiky prostoru jako tvořitele vztahu mezi lidskými bytosti. Hlavním úkolem dílny je zkoumat vztah architektury a performance jako základní lidské činnosti.
Dílna se bude skládat z teoretické části a site specific prezentace v autentických prostorech města. Dílna se odehraje v Praze s českými studenty a v Jerusalemě s izraelskými studenty. Klade si za cíl v budoucnu tyto dvě skupiny studentů provázat a podpořit jejich spolupráci.

                                              
PŘEDNÁŠKA

Přednáška o současném českém divadle
Datum, místo i přednášející v jednání.

 

Izraelské divadlo v Čechách 2009

DIVADLO

Květen 2009
Adam Theatre: Hansel and Gretel – Fringe Praha
Monodrama pro dospělé diváky, kombinace pohádky a autobiografického příběhu podaného očima dívky, která vypráví o své rodině.
Představení bude uváděno celý týden v rámci Fringe festivalu od 22. do 30. 5.
Partnerem představení je Izraelská ambasáda v Praze

Říjen 2009
Tmuna: Dress – Divadlo jednoho herce, Cheb
Příběh generací tří žen symbolizují šaty, které se v rodině dědí.
Představení bude uvedeno v rámci mezinárodního festivalu Divadlo jednoho herce v Chebu od 1. do 4. 10.
Partnerem představení je Izraelská ambasáda v Praze.

Club Guy & Roni – 4 + 4 dny v pohybu, Praha
Tvorbu tanečníků a choreografů Roni Haverové a Guye Weizmana ovlivnila spolupráce s proslulými soubory jako např. Batcheva Ensemble, Ultima Vez či Galili Dance Company, v nichž působili jako tanečníci. Společně rozvíjejí styl fyzického, expresivního a divokého tance, který je pro výše jmenovaná tělesa charakteristický. Od roku 1992 se věnují vlastní choreografické tvorbě, a to pro různé evropské soubory a v posledním období se soustřeďují především na práci své skupiny Club Guy&Roni, která funguje v produkci Grand Theater Groningen. Představení izraelských choreografů Roni Haverové & Guye Weizmana, které jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu ženské exprese, má atmosféru pouličních exhibic a šarvátek dívčího gangu.

Sinagoga – Synagoga na Palmovce
Site-specific inscenace je založená na starých židovských legendách a textech Talmud a Midraš. Spojuje starobylé texty a aktuálními otázkami.
Datum uvedení bude upřesněno.
Partnerem inscenace je Izraelská ambasáda v Praze.
http://youtube.com/watch?v=c1qoOzB_PvM

Workshop 
Osmidenní workshop na téma Intimní performance pro veřejný prostor.
Dílnu povede Sodja Lotker z Institutu umění – Divadelního ústavu a Oren Sagiv z Izraele.
Dílna je určena pro mladé umělce při Institutu umění – Divadelním ústavu.


Leden 2010
Cameri/Habima - Národní divadlo Praha
Druhá část mezinárodní výměny – hostování koprodukční inscenace telavivského národního a městského divadla (Habima a Cameri) v Praze

Zdroj: zdenka.lammelova@divadlo.cz 

Autor článku: redakce