16.02.2021 10:40

Chování spotřebitele na divadelním trhu ve městě Brně – dotazník

Výzkum na téma Divadelní kultura ve městě Brně se zaměřením na konkurenceschopnost experimentální divadelní tvorby.

Do 14. 3. 2021 bude probíhat sběr dotazníků výše zmíněného výzkumu. Výsledky dotazníků budou sloužit jako stavební kámen rozpoznání chování spotřebitele na brněnském divadelním trhu, stejně tak jako odrazový výzkum pro divadla zabývající se experimentální tvorbou v Brně.

Dotazník k dispozici: https://www.survio.com/survey/d/M6T6P4S7U4Y7C1R8M

Každému zúčastněnému děkuji za účast na tomto výzkumu.

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz, Markéta Tulková, studentka PEF Mendelovy univerzity v Brně