26.09.2014 09:10

Činoherák odehraje přes výtky úředníků premiéru v Hraničáři

Divadelní spolek Činoherák Ústí odehraje i přes problémy se stavebním úřadem ústeckého magistrátu premiéru Krásky z Leenane v budově bývalého kina Hraničář. ČTK to potvrdil jeden z jeho zakladatelů Martin Hausenblas (PRO!Ústí). Stavební úřad ústeckého magistrátu už zahájil řízení o odstranění stavby v souvislosti s údajně nepovolenými úpravami v budově, které se má stát domovskou scénou spolku, řekl ČTK vedoucí úřadu Vlastimil Hudeček.

"Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Sankce a jejich výše jsou dány stavebním zákonem," řekl Hudeček. Podle stavebního zákona hrozí pokuta v řádech stovek tisíc korun. Úředníci při místním šetření z počátku týdne označili za problémové dvě části budovy - novou konstrukci jeviště a nově vybudovanou příčku v přízemí budovy.
Majitelem budovy je společnost Falcon. Veškeré úpravy provádí spolek Činoherák Ústí, který má budovu od firmy Falcon pronajatou. Mluvčí spolku Evženie Belanová ČTK řekla, že Činoherák považuje postup stavebního úřadu za obstrukční a účelové. "Nově vybudované demontovatelné jeviště je zařizovací předmět, který je svou povahou spíše nábytkem, nikoli stavbou nebo součástí stavby, proto se jej omezení stavebního odboru nemůže týkat," vysvětlila Belanová. Za sporné považuje spolek i rozhodnutí úředníků, které se týká příčky. Veškeré práce na ní už přesto zastavil.

Činoherák je rozhodnutý premiéru hry Kráska z Leenane v pátek v Hraničáři odehrát. "Všichni, zástupci spolku i herci, jednoznačně rozhodli, že se v Hraničáři v pátek hrát bude," řekl Hausenblas. Stavební úřad už dříve avizoval, že pokud Činoherák premiéru v Hraničáři odehraje, nese společně s majitelem budovy plnou zodpovědnost. "V případě, že bude protiprávně zítra (v pátek) hráno ve 'stavbě', tedy na staveništi, pak by určitě orgány činné v trestním řízení měly zahájit z úřední povinnosti svoji činnost ve smyslu obecného ohrožení zdraví a života," doplnil Hudeček.

Činoherák Ústí chce navázat na tradici Činoherního divadla města Ústí nad Labem. Divadlo se na začátku roku nedohodlo s městem na financování. Místo tradiční dotace mělo získat peníze formou grantu. Divadlo označilo grant za netransparentní a špatně připravený a nezažádalo o něj. Většina herců pak přešla do nového spolku.
Původní Činoherní divadlo spěje k likvidaci. Samo na sebe podalo insolvenční návrh, který krajský soud přijal a zahájil insolvenční řízení. Dluhy divadla dosahují podle návrhu téměř 3,8 milionu korun.

www.cinoherak-usti.cz


Autor článku: ČTK: trm, snm

Činoherák odehraje přes výtky úředníků premiéru v Hraničáři