01.03.2023 13:55

Činoherní klub uvádí 2003-2022 – Publikace o setkáních trvajících již dvacet let

Činoherní klub, z.ú. se před dvaceti lety, když měnil svou právní subjektivitu z příspěvkové organizace na veřejně prospěšnou společnost, jménem ředitele Vladimíra Procházky rozhodl, že využije určitou volnost rozhodování, a kromě zásadní a svébytné činnosti profesionálního repertoárového divadla zařadí i projekt, jehož smyslem bude hostování amatérských a poloprofesionálních souborů z České republiky na jevišti Činoherního klubu.

První představení projektu „Činoherní klub uvádí“, inscenace Zapomnětlivý princ v režii Margarety Hrůzy a Já vím, kdo jsi! v režii Halky Třešňákové, se uskutečnila 8. června 2003. V letošním roce to bude dvacet let, co tento projekt v profesionálním prostředí Činoherního klubu existuje. Symbióza dvou odlišných světů, která v českém, moravském a slezském kulturním a společenským prostředí má svoji historii a tradici, se ujala. Proto jsme požádali Ministerstvo kultury ČR, zda by podpořilo vydání knihy, která by promlouvala o projektu, který od roku 2007 do dnešních dnů finančně podporuje.

Kniha „Činoherní klub uvádí“ vyšla na sklonku loňského roku a zaznamenala textově a obrazově dvacetiletý průběh hrané tvorby amatérských herců na jevišti Činoherního klubu. Bylo to dosud 304 inscenací z celé České republiky. Knihu doplňují odborné texty (prof. Jaroslav Vostrý a prof. Jan Císař), příspěvky Vladimíra Procházky, ředitele ČK, dramaturga ČK Romana Císaře a uměleckého šéfe Martina Fingera. Z odborníků z řad Artamy přispěli svými texty Simona Bezoušková, Lenka Huláková a Jakub Hulák. Oslovili jsme i zajímavé a nám blízké přátele: Janu Urbanovou, Jiřinu Lhotskou, Hanu Frankovou, Pavla Štingla, Václava Špirita, Jana Červeného, Jana Šváchu, Jana Hniličku, Pavla Skálu a Jana Mrázka. Kniha je rozdělena do tří časových pásem, s abecedně řazenými soubory.

Věříme, že publikace „Činoherní klub uvádí 2003-2022“ přináší konkrétní svědectví o vzájemném obohacování profesionálního a amatérského scénického umění. Doufáme, že publikace bude dokumentem o lidech z počátku 21. století, kteří se svou lidskou prezentací nevzdávají své podstaty a na základě dobrovolnosti a svobody spoluutvářejí a obohacují současnou českou kulturu a umění.

Činoherní klub se jednou, či dvakrát za měsíc stává místem, kde může být divák přítomen proměny neprofesionální divadelní aktivity v divadelní zážitek. Věříme, že se tato skutečnost odrazila i v publikaci „Činoherní klub uvádí 2003-2022“.

Děkujeme všem, kdo v rámci přehlídky na jevišti Činoherního klubu dosud vystoupili. A děkujeme váženým dámám a pánům, kteří do publikace přispěli svým slovem.

Autor článku: Radvan Pácl

Činoherní klub uvádí 2003-2022 – Publikace o setkáních trvajících již dvacet let

Amatérské divadlo

21.03.2023

V Třebíči se v sobotu uskuteční 55. ročník přehlídky Loutkářské jaro

V Třebíči se v sobotu uskuteční 55. ročník Loutkářského jara. Nabídne šest loutkových představení určených především pro nejmenší děti. Pětice zúčastněných souborů se bude ucházet o možnost zúčastnit se Loutkářské Chrudimi.

21.03.2023

Festival PLÁCEK: divadelní platforma pro tvorbu, vzdělávání a komunitu studentů středních škol v Brně

V Brně se v dubnu opět otevře pole pro komunitu studentů středních divadelních škol Festival PLÁCEK (Brno 20. 3. 2023) Už druhým rokem se Brně v jarním čase otevírá prostor Festivalu PLÁCEK, jako divadelní platformy pro tvorbu, vzdělávání a komunitu studentů středních škol, letos s titulem Plácek.23 a tématem spawn jímž se tvůrci festivalu snaží zaměřit na enviromentální cítění, ve vztahu člověk (tvůrce) x prostor, jakožto místo které nás obklopuje, spoluutváří tak jako my utváříme jej.

15.03.2023

Jen do konce března je možné podávat přihlášky do dalšího ročníku stipendijní Akademie MenART pro mladé talenty

Akademie MenART již po šesté nabízí talentovaným žákům a studentům uměleckých škol a jejich pedagogům možnost spolupracovat s předními osobnostmi české umělecké scény. Přihlášky pro nadcházející školní rok je možné podávat jen do 31. března. Program je pro žáky i jejich pedagogy zdarma na základě uděleného stipendia. V novém ročníku se do programu zapojilo šestnáct předních umělců z oblasti klasické hudby i hudby jiných žánrů, tanečního, divadelního
a výtvarného oboru, kteří budou po celý školní rok pracovat se studenty a jejich pedagogy.