12.03.2009 00:00

Činoherní klub uvádí: Jan Kosek a Vladimír Franz – OPERA JEŠTĚ NEZEMŘELA / TAJEMNÝ LISTONOŠ

Činoherní klub uvádí:

KYTKA REVIVAL 1980

Jan Kosek / Vladimír Franz: OPERA JEŠTĚ NEZEMŘELA / TAJEMNÝ LISTONOŠ

...obě hry jsou, právě díky své parodičnosti, určité naivnosti a absurdnosti, pro nás a snad nejen pro nás, stále živé...

Neděle 22. března 2009 v 19.30 hodin

Hudba: Vladimír Franz / Libreto: Jan Kosek / Režie: Peter Chmela

Na klavír hraje: Vladimír Franz / Kostýmy: Martina Kosíková /

Hrají: Petr Borka, Otokar Marek, Eliška Lachoutová, Jiří Srstka, Jana Švenková, Jiří Srstka, Jan Kosek.

V roce 1980 vzniká na půdě Právnické fakulty studentské autorské DIVADLO KYTKA. První premiérou je Opera ještě nezemřela, následuje řada inscenací. Žánrové rozpětí je značné, sahá od zmíněné operní hříčky, přes muzikál až po činohru.

Divadlo Kytka se generačně řadí mezi amatérská a poloprofesionální divadla působící na konci sedmdesátých a počátku osmdesátých let jako Sklep, Vizita, divadla Pražské pětky a jiné. Svým repertoárem a divadelním náhledem se však zcela odlišovalo a vymykalo právě tím, že se přiklánělo ke klasičtějším formám.

Renesanční osobnost hudebního skladatele, výtvarného umělce, pedagoga a dramatika Vladimíra Franze je v uměleckém světě nejen velmi známá, ale i značně ceněná. Jan Kosek, který vyučuje na Katedře politologie a sociologie Právnické fakulty v Praze, má za sebou, kromě autorství několika divadelních her, řady básní a beletristických textů i dvě knihy z oboru sociální psychologie. Jedním z dalších protagonistů je i Jiří Srstka, ředitel Dilia, bývalý ředitel Národního divadla, taktéž pedagog a v neposlední řadě dramatik.

https://www.divadlo.cz/jhd/

Vstupenky za 90 Kč lze za zakoupit v pokladně divadla nebo na www.cinoherniklub.cz .

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2009 se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Těšíme se na shledanou v Činoherním klubu.

Zdroj: radvan.pacl@cinoherniklub.cz

Autor článku: Informace z divadel