21.04.2014 18:53

Činoherní klub uvádí: komedii Jaroslava Vostrého Tři v tom v podání DS Václav z Václavova

V neděli 27. dubna už v 16 hodin hraje v Činoherním klubu divadelní spolek Václav z Václavova komedii Jaroslava Vostrého Tři v tom v režii Josefa Königa.

Soubor byl založen v roce 1998, aby po dvaadvaceti letech navázal na dávnou divadelní tradici obce. Za uplynulou dobu připravil už 16 her – pohádky s dětskými herci, pohádky s dospělými herci a inscenace pro starší publikum. Všechna představení byla uvedena několikrát na domovské scéně ve václavovském kulturním domě a většina rovněž hostovala v okolních i vzdálenějších vsích a městech. V současné době má na repertoáru „komedii dell´arte“ Jaroslava Vostrého Tři v tom a inscenaci Paní plukovníková skandinávského dramatika Bengta Ahlforse. Před premiérou je hra Tlustý anděl z Rouanu Fr. Hochwäldera podle G. de Maupassanta a Čechovovy jednoaktovky NámluvyMedvěd.

S pohádkami Zlatá přadlena (2003) a Jak čarodějka k ženichovi přišla (2006) soubor postoupil na národní přehlídku pohádek pro děti do Rakovníka. Za hry Jeppe z VrškuPodskalák je dvojnásobným držitelem Šokáčka z přehlídky ve Starém Městě pod Sněžníkem, za hru Paní plukovníková získal cenu diváků z přehlídky O Václava 2013 a je držitelem několika ocenění za herecké výkony z různých přehlídek.

Soubor má 41 členů. Počet aktivních herců se mění podle potřeb té které inscenace. Členové se rekrutují z řad václavovských občanů nebo dojíždějí z města Zábřeh i okolních vsí.

Činnost souboru zaměřuje i na další kulturní akce. V širokém okolí je populární každoročně uskutečněný divadelní ples, jehož výzdoba i program vždy vychází z inscenace, která se v dané sezóně uvádí. Z další činnosti jmenujme například živý Betlém, koncerty nebo každoroční komponovaný kulturně vzdělávací pořad Setkání s Anežkou Českou.

K nejvýznamnějším akcím patří Václavovský kulturní podzim, který soubor začal pořádat ke 40. výročí otevření kulturního domu ve Václavově v roce 2002. Od té doby se ve václavovském kulturním domě vystřídala řada divadelních a hudebních těles.

Nejvýznamnější částí Václavovského kulturního podzimu je od listopadu 2007 pořádání soutěžní přehlídky neprofesionálních divadelních souborů o divadelně stylizovanou sošku patrona obce O Václava z Václavova.

Přehlídka v současné době získává celorepublikový ohlas, o čemž svědčí nejen přihlášené soubory ze sedmi krajů republiky od Ostravy po Prahu a od Brna po Staré Město pod Sněžníkem, ale i to, že v porotě zasedli např. profesor pražské divadelní akademie a režisér významných divadelních scén pan Mgr. Milan Schejbal nebo dramaturg Činoherního klubu Praha Radvan Pácl.V 7. ročníku jsme v sedmi dnech od 8. do 17. listopadu 2013 viděli 18 představení od 16 souborů, z nichž většina má ve světě amatérského divadla zvučné jméno, jsou vítězi různých krajských a národních přehlídek a jejich inscenace patří k tomu nejlepšímu, co je na českých a moravských prknech k vidění.

K držitelům sošky Václava patří mimo jiné soubory Ty-já-tr Praha (Tři mušketýři), Point Prostějov (Testosteron), DS Kroměříž (Habaďůra), SemTamFór Slavičín (Muž sedni sester), Vojan Libice (Prázdniny snů) a další.

Václavov je vesnice se 182 obyvateli ležící 6 km severozápadně od města Zábřeh na Moravě. První doložená písemná zmínka o Václavově nese letopočet 1376. Od 1. 1. 1976 byl Václavov přičleněn k městu Zábřehu a získal statut místní části Zábřeha.

V obci byla silná divadelní tradice sahající až k počátkům 20. století. Tehdy se hrávalo pod širým nebem nebo v hospodě na rychtě. Z těch dob se dochovala malovaná opona, která je dnes trvale v obci vystavena. Prostory hospodského sálu divadlu ani dalším kulturním potřebám po druhé světové válce již nevyhovovaly a proto bylo v roce 1956 přikročeno ke stavbě velkého kulturního domu nesoucího všechny znaky kamenného divadla. Stavba byla po velikém úsilí místních občanů, po mnoha hodinách bezplatné brigádnické práce 31. 12. 1962 otevřena a stala se centrem osvětového, tělovýchovného a především divadelního dění v obci. Kulturní funkci plní díky divadelnímu souboru Václav dodnes a to nejen pro Václavovské, ale i pro obyvatele širokého okolí.

http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/tri-v-tom22.html


Autor článku: Radvan Pácl

Činoherní klub uvádí: komedii Jaroslava Vostrého Tři v tom v podání DS Václav z Václavova