05.04.2014 22:39

Činoherní klub uvádí: Šakalí léta v podání divadelního spolku Veselé zrcadlo

V neděli 13. dubna bude hostem přehlídky amatérských divadel v Činoherním klubu divadelní spolek Veselé zrcadlo při Gymnáziu Ústí nad Orlicí. Představí se inscenací ŠAKALÍ LÉTA, která vznikla na námět filmové povídky Petra Jarchovského a podle divadelního scénáře Miroslava Hanuše v úpravě a režii Lenky Janyšové.

Studentský divadelní soubor Veselé zrcadlo se pravidelně schází téměř 15 let. Tvoří ho bývalí a současní studenti gymnázia. Má za sebou nastudování několika činoherních inscenací: Krysař, Romeo a Julie, Absurdní hříčky, Jak jsem vyhrál válku aj. Účastní se i přehlídek amatérského divadla a sám spolupořádá celostátní přehlídku mladých a studentských divadel Mladá scéna.

Lenka Janyšová o vzniku souboru říká: „Na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí se už několik desetiletí udržuje tradice oslav Dne studentstva. Nastoupila jsem na tuto školu jako pedagožka v roce 1993 a hned v roce následujícím jsem v rámci oslav připravovala se studenty divadelní představení. Byli jsme divadlem nepoučení, ale nadšení, bez ambicí k soutěžím. Zkusili jsme Výtečníky, Gaudeamus Igitur od Pavla Dostála, Cestu kolem světa, Novou komedii o Libuši, vlastní úpravu Starců na chmelu. To vše hrály pouze třetí ročníky. Pak ale nastal zlom. Já jsem se začala divadelně vzdělávat (Kurz praktické režie aj.) a na škole vytvořila divadelní kroužek pro různé věkové kategorie. Časem jsme si vybrali jméno – Veselé zrcadlo. To proto, že zkoušíme v zrcadlovém gymnastickém sálku a většinou se smějeme."

Zveme Vás srdečně do Činoherního klubu na Šakalí léta, hru o tom, že i v těžké době 50. let měli mladí lidé své lásky, přátele, prožívali strach, obdiv, smutek i zklamání...

Veselé zrcadlo

http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/akal-l-ta.html


Autor článku: Radvan Pácl

Činoherní klub uvádí: Šakalí léta v podání divadelního spolku Veselé zrcadlo