13.02.2016 14:03

Činoherní klub uvádí: Společnost bloumající veřejnosti a Hrobeso

V únoru se objeví v Činoherním klubu dva amatérské soubory.

Neděle 21. února 19.30
Společnost bloumající veřejnosti / Turnov
Katalin Thuróczy / Klozet
Tragikomický příběh dvou mužů, které jejich krkolomná životní cesta zavedla na jednu toaletu. Přeložila: Anna Okrouhlá / Upraveno pro Společnost bloumající veřejnosti o.s. / Režie a hrají: Jan Marek a Petr Hofhans.

Společnost bloumající veřejnosti
Sdružení vzniklo v roce 1999 v Turnově za účelem pořádání různých kulturních akcí napříč žánry. Postupem času se skladba členů sdružení i jeho aktivita různě měnila, až přišel rok 2007, kdy se SBV definitivně stává výhradně divadelním souborem, v jejímž čele stojí Jan Marek a Petr Hofhans. Na jevišti turnovského divadla uvedla od té doby 5 her.
SBV se zaměřuje především na činoherní divadlo s důrazem na herectví. Jan Marek i Petr Hofhansvycházejí z principu herecké techniky podle metody Michaila Čechova, která staví na vnitřním herectví, psychologiipostav a tvorbě atmosféry. Témata her, která si SBV vybírá pro své inscenace, se vždy zabývají duší obyčejného člověka, jeho malými válkami a komičností, o kterou jde souboru především.
 

Neděle 28. února 19.30
DS Ty-já-tr / Hrobeso
Robin Hawdon /
Dokonalá svatba
Zběsilá situační komedie o svatbě, jakou jste ještě nezažili.

Režie: Milan Schejbal / Herecká spolupráce: Lucie Valenová / Scéna a kostýmy: Jakub Baran / Hrají: Veronika Lapková nebo Kateřina Tučková, Luboš Přívozník, Tomáš Kyselka nebo Radomír Pivoda, Kateřina Tvrdíková, Jana Kaprová nebo Lucie Valenová, Jana Kobesová, Tomáš Horáček nebo Ondřej Pečený.

Hrobeso je generační divadelní soubor. Vzniklo v lednu 1997, kdy jeho aktérům nebylo v průměru víc než třináct let. Zrodilo se rozdělením tehdejšího jediného velkého dětského výběrového souboru v rámci Ty-já-tru na dva menší podle věku. Mladší z nich byl pojmenován CO?! a starší Hrobeso. Věkové určení Hrobesa rostlo úměrně věku jeho členů. Soubor vede od počátku Luděk Horký. Jeho partnerkou ve vedení souboru byla v prvních šesti letech historie Hrobesa Jana Řehořková, nyní Jiří Panzner. Hrobeso se zaměřuje na tvorbu činoherního a hudebního divadla pro dospělé diváky. V jeho poetice dominují ironie a sarkasmus. V souvislosti s přípravou inscenací se systematicky věnujeme upevňování souboru a rozvíjení jeho hereckého potenciálu. Soubor byl se svými inscenacemi opakovaně nominován na účast na různých národních přehlídkách a soutěžních festivalech včetně Jiráskova Hornova a reprezentoval ČR na mezinárodních festivalech v Rakousku a Chorvatsku, kde získala inscenace Mnoho povyku pro nic v mezinárodní konkurenci hlavní cenu.

Srdečně zveme do Činoherního klubu / ČK uvádí. Vstupné 90,- a dobré divadlo neurazí.

Činoherní klub uvádí: Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2016 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.


Autor článku: Radvan Pácl